Chaʼan maʼ ñumel ti yambʌ video

I testigojob Jehová

ch'ol
 • Paramaribo (Surinam): I testigojob Jehová woliʼ cʼʌñob ti subtʼan jiñi folleto ¡Jini wen tʼan tilem bʌ ti Dios!

  Dato tac: Surinam

  • Wiñicob xʼixicob: 540.000

  • xSubtʼañob: 2.982

  • Congregación tac: 55

  • I testigojob Jehová: Ti 181 wiñicob xʼixicob an juntiquil Testigo

 • Praga, República Checa: Woliʼ subob jiñi wen tʼan am bʌ ti Biblia

  Dato tac: República Checa

  • Wiñicob xʼixicob: 10.564.866

  • xSubtʼañob: 15.594

  • Congregación tac: 222

  • I testigojob Jehová: Ti 677 wiñicob xʼixicob an juntiquil Testigo

 • Merizo, Guam: Woliʼ pucob jiñi folleto ¡Jini wen tʼan tilem bʌ ti Dios! yaʼ baʼ miʼ cottʌl barco tac

  Dato tac: Guam

  • Wiñicob xʼixicob: 159.358

  • xSubtʼañob: 736

  • Congregación tac: 9

  • I testigojob Jehová: Ti 217 wiñicob xʼixicob an juntiquil Testigo

 • Funafuti, Tuvalu: Juntiquil Testigo woliʼ suben wen tʼan juntiquil xchuc chʌy

  Dato tac: Tuvalu

  • Wiñicob xʼixicob: 9.943

  • xSubtʼañob: 73

  • Congregación tac: 1

  • I testigojob Jehová: Ti 136 wiñicob xʼixicob an juntiquil Testigo

CHAʼAN MAʼ JAM

«Jiñi wen t’an cha’an i yumʌntel Dios mi caj i sujbel ti pejtelel pañimil.» (Mateo 24:14)

CHAʼAN MAʼ ÑUPʼ

«Jiñi wen t’an cha’an i yumʌntel Dios mi caj i sujbel ti pejtelel pañimil.» (Mateo 24:14)

«Jiñi wen t’an cha’an i yumʌntel Dios mi caj i sujbel ti pejtelel pañimil.» (Mateo 24:14)

LAC TSICTESΛBENTEL

2017, núm. 3 | ¿Baqui bʌ jiñi ñumen ñuc bʌ majtañʌl?

¿Majquiyon lojon jiñi i testigojob Jehová?

Loqʼuemon lojon tilel tiʼ pejtelel pañimil yicʼot ti yan tac bʌ tʼan, jumpʼejl jach muʼ bʌ c ñaʼtan lojon. Com bʌ lojon, jiñʌch mic ñuqʼuesan lojon Jehová, jiñi Dios tsaʼ bʌ yʌcʼʌ ti melol jiñi Biblia yicʼot tsaʼ bʌ i mele tiʼ pejtelel chuqui am bʌ. Mic chaʼlen lojon wersa chaʼan mic lajin lojon jiñi Jesucristo yicʼot tijicña mic cubin lojon chaʼan mic subentel lojon xÑoptʼañob. Ti lon c jujunticlel mi cʌqʼuen lojon i yorajlel chaʼan mic cʌntesan lojon jiñi winicob xʼixicob, chaʼan jiñi Biblia yicʼot i Yumʌntel Dios. Come joñon lojon, woli j cʌcʼ lojon ti cʌñol chaʼan jiñi Jehová Dios yicʼot chaʼan jiñi i yumʌntel, jin chaʼan mij cʌjñel lojon bajcheʼ i testigojob Jehová.

Maʼ mejlel ti ochel yaʼ ti Internet. Pejcan jiñi Biblia yaʼ ti Internet. Ñumen cʌñʌyon lojon yicʼot baqui bʌ jiñi ñopol bʌ lon c chaʼan.

 

Cʼajtin jumpʼejl estudio loqʼuem bʌ ti Biblia

Chʼʌmʌ cʌntesʌntel loqʼuem bʌ ti Biblia mach bʌ tojbilic, jiñʌch bajcheʼ ora yicʼot baqui a wom miʼ julaʼtañetob.

Video i chaʼan bʌ xÑoptʼañob

Video ti internet muʼ bʌ i pʼʌtʼesan jini ñopol bʌ lac chaʼan ti Dios.

¿Baqui miʼ tilel jiñi taqʼuin muʼ bʌ i cʼʌñob tiʼ eʼtel jiñi i testigojob Jehová?

Woliʼ bej colel majlel jiñi i yeʼtelob tiʼ petol mulawil, pero mi muqʼuic to i cʼajtiñob diezmo mi jiñic to ofrenda tac. ¿Bajcheʼ miʼ melob?

Tempa bʌ yaʼ ti congregación tac chaʼan i testigojob Jehová

Cʌñʌ baqui mic tempan lojon c bʌ yicʼot bajcheʼ yilal jiñi lon c tempa bʌ tac

Jun tac loqʼuem bʌ ti Biblia muʼ bʌ yʌjqʼuel

Jini tsijib to bʌ, miʼ mejlel a qʼuel yaʼi.

Video am bʌ ti lenguaje ti señas

Qʼuele jini video tac ti señas chaʼan bʌ Biblia.