Pocházíme ze stovek etnických a jazykových skupin. Sjednocují nás ale společné cíle. Nejdůležitější z nich je to, že uctíváme Boha Jehovu, který je autorem Bible a stvořitelem všech věcí. Snažíme se napodobovat Ježíše Krista a hrdě o sobě říkáme, že jsme jeho následovníci, křesťané. Každý z nás si pravidelně dělá čas na to, aby pomáhal lidem dozvědět se něco o Bibli a Božím království. Jsme známí jako svědkové Jehovovi, protože vydáváme svědectví o Jehovovi a jeho království.

Prozkoumejte naše stránky. Čtěte si nebo se dívejte na Bibli online. Získejte více informací o nás a o tom, čemu věříme.