Skip to content

Skip to secondary menu

Anamoona a Yehova

Etxuwabo

Matugumano a Anamoona a Yehova

Kasunza mwaha wa matugumano ehu. Kafanya mburo wa matugumano ehu oli vakuvi na weyo.

Kafanya Mburo Wowaddamela

Txini Enkosiwa va Matugumanoni Ehu?

Dila biili vasumanani Anamoona a Yehova anotugumana wi eebedhe. (Ahebreu 10:24, 25) Matugumanoya aba, anokosiwa vattaddo na attu otene, Iyo ninotanaalela enloga Bibilia vina ninolabihedha dhinsunzihu mwigumini mwehu.

Matugumanoya menji ankosiwa ninga epaddi yoriganela, ninga munkoseliwani oskola. Matugumanoya anromiwa vina angoma na jibo vina nlobelo.

Matugumano ehu kanooniwa na Anamoonavi a Yehova bahi. Iyo ninowawoba attu otene wi oone matugumanoya. Kamumpitxeliwa kobiri. Vina kamumkumbirhiwa musoko.