Aller au contenu

Gɔribu ba koo kpĩ bu wurama wãaru sɔɔ ka gem?

A wunen kĩnasi goo biare gɔɔ sɔɔ? Nɔɔ mwɛɛ te ta wãa Bibeli sɔɔ ta koo kpĩ tu nun dam kɛ̃ kpa tu nun somi.

Plus d'infos

Découvrez les dernières parutions : vidéos, musiques, articles et actualités.

A gãa kpaanu mɛɛrio

Yehofan Seeda Diobun yigbɛrun mɛnnɔsu

Kaa kpĩ a wa migun sa ra mɛnnɛ ka amɔsunwa sa ra Gusunɔ sã.

A Bibelin keu kanɔ, a ǹ ganu kɔsiamɔ

A ǹ ganu kɔsiamɔ a ka Bibelin sɔsinu mwa, saa ye a ni k ka mi n koo ka nun naawa.

Bɛsɛ Yehofan Seeda Diobu: berà sa sãa?

Sa sãawa bwese tuku dabinun tɔmbu, sa wee saa tem baamɛren di ma sa barum nɛnɛnka gerumɔ. Adama ka mɛ, sa nɔɔ tia sãa, sa ka gãa teenu naa gire. Ye n sun nɛni n gãanu kpuro kere, yera: sa kĩ su Yehofa bɛɛrɛ wɛ̃, Gusunɔ win min di Bibeli wee, ma U sãa gãanu kpuron Taka Kowo. Sa kookari mɔ̀ su ka Yesu Kirisi saari, sa maa nuku dobu mɔ too ma ba sun soku Kirisigibu. Bɛsɛn baawure u ra baadomma saa dendi u ka tɔmbu somi bu ka Bibeli ka Gusunɔn Bandu gia. Sa seeda dimɔ ǹ kun mɛ sa gari gerumɔ Yehofa Gusunɔ ka Win Bandu sɔɔ, yen sɔ̃na ba sun sokumɔ Yehofan Seeda Diobu.

A bɛsɛn intɛɛnɛtin ayeru bero. A Bibeli gario ka barum nge werakurun saka intɛɛnɛti sɔɔ. A yɛ̃ru sosio bɛsɛ ka bɛsɛn naanɛ dokebu sɔɔ.

 

Deux Témoins de Jéhovah prêche à un homme dans une rizière.