Mikitiniay kami icowacowa a pala, cowa ka lecad ko serangawan, cowa ka lecad ko sowal. Kawrira, makelecay malacecay kami, mahecaday ko patosokan. Kalimlaan i, makalimay kami paˈdil ci Yihofaan, ci Yihofa oyaan misowalan no Fangcalay Cudad a Kawas, o misangaˈay to kihcod a Tatapangan. Misaˈicelay kami a mitodong ci Kristoan, malitaˈangay malo Krisciyang. Marariday kami mipalak to toki padama to tao, mafanaˈ to Fangcalay Cudad ato Hongti Kitakit no Kawas. Samanen misawacayay kami ci Yihofaan ato Hongti Kitakit Ningra, milasil to Kawas ato soˈlinay kimad no Hongti Kitakit Ningra, mansa o Misawacayay Tamdaw ni Yihofa han a pangangan kami.

Misolap to wangcan niyam. Itini wangcan a miˈosi to Fangcalay Cudad. Matongal ko cipinang tamiyanan ato pihakelongan niyam.