Dlulela kokuphakathi

JULAYI 10, 2018
YINI ENTSHA

Sekunengxenye Entsha Ku-JW.ORG Ethi, ‘Izifundo ZeBhayibheli Ezikuyi-Internet,’ Etholakala NgesiNgisi NangesiPutukezi

Sekunengxenye Entsha Ku-JW.ORG Ethi, ‘Izifundo ZeBhayibheli Ezikuyi-Internet,’ Etholakala NgesiNgisi NangesiPutukezi

Sekunengxenye yokufunda iBhayibheli kuyi-Internet ethi: Izifundo ZeBhayibheli Ku-Internet, etholakala ngesiNgisi nangesiPutukezi. Kulezi zifundo akadingeki umqhubi, umuntu uyakwazi ukuzifundela esizwa amathuluzi afana namavidiyo neBhayibheli elitholakala kuyi-Internet. Ungakwazi ukubona ukuthi uthuthuka kangakanani olwazini lwakho njengoba usuka kwesinye isifundo udlulela kwesinye. Uyakwazi nokusimisa isifundo sakho, uphinde uqhubeke lapho ogcine khona.

Lokhu akusho ukuthi oFakazi ngeke besaziqhuba izifundo zeBhayibheli nabantu. Kodwa ungase uzuze kulezi Zifundo ZeBhayibheli Ezikuyi-Internet uma uthanda ukuqale uzifundele usewedwa, noma uma izimo singakuvumeli ukuba utadishe iBhayibheli noFakazi BakaJehova.

Hlola lezi zifundo ngesiNgisi noma ngesiPutukezi.