Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

ISITESHI SOKUSAKAZA SE-JW

Lalela Izinto Ezilalelwayo Nge-Roku

Lalela Izinto Ezilalelwayo Nge-Roku

Ingxenye yeZinto Ezilalelwayo iqukethe izinto ezihlukahlukene ezilalelwayo, ezihlanganisa umculo, amadrama nokufundwa kweBhayibheli okusadrama.

(Phawula: Kukhona imidwebo ye-remote ye-Roku 3 kulesi sifundo. Kungenzeka ukuthi i-remote yakho ihlukile kancane.)

Khetha ingxenye ethi Izinto Ezilalelwayo ekhasini lokuqala leSiteshi Sokusakaza Se-JW ukuze ubone zonke izinto ezilalelwayo ezikhona. Landela lezi zinyathelo ezingezansi ukuze ulalele izinhlelo zezinto ezilalelwayo:

 Lalela Uhlu Lwezinto Ezilalelwayo

Sebenzisa imicibisholo kuyi- remote ye-Roku yakho ukuze ukwazi ukubhekabheka ekhasini leZinto Ezilalelwayo. I-Details Bubble ibonisa isihloko sohlelo olukhanyisiwe nokuthi ludlala isikhathi eside kangakanani.

 • Imicibisholo Ekhombe Phezulu Naphansi: Ungahlola ngayo omunye umkhakha wezinto ezilalelwayo. Isihloko somkhakha sivela ngaphezu kwesiyingi ozosibona.

 • Umcibisholo Okhombe Kwesokudla Nokhombe Kwesobunxele: Bheka ngayo izinhlelo zezinto ezilalelwayo ezisemkhakheni othile.

  Icebiso: Ingxenye ephezulu ngakwesokudla ibonisa ukuthi zingaki izinto ezilalelwayo ezikhona kulolo hlelo nokuthi iyiphi oyikhombile ngaleso sikhathi.

Chofoza u-OK ukuze ukhethe uhlelo olukhombile futhi ufake ikhasi elithi Audio Program Details. Khetha okunye kwalokhu okulandelayo:

 • Play: Dlala into elalelwayo kusukela ekuqaleni.

 • Pause: Yimise kancane.

 • Resume: Qhubeka udlale obukumisile kancane.

  Phawula: Umshini uyokhumbula ukuthi into oyidlalayo elalelwayo ikuphi uma wena usesekhasini elithi Audio Program Details. Uma uke waphuma kuleli khasi, umshini ngeke usakhumbula ukuthi ubukuphi.

 • Play All in This Collection: Le ngxenye ikuvumela ukuba udlale zonke izinto ezilalelwayo ezikulolo hlu olukhethile, iqala ngento esuke ivelile ngaleso sikhathi.

  Phawula: Okudlalayo kuyoma uma sekudlale konke okusohlwini olukhethile.

 Lalela Uhlu Lwezinto Ezilalelwayo

Ngaphandle kokudlala into eyodwa elalelwayo, ungakwazi ukulalela zonke ezisohlwini. Ukuze ukwazi ukwenza lokhu, sebenzisa enye yalezi zindlela ezilandelayo:

 • Play All in This Collection: Ekhasini leZinto Ezilalelwayo, funa futhi ukhethe uhlelo ofuna ukululalela, bese ukhetha ingxenye ethi Play All in This Collection.

 • Play All: Khetha le ngxenye ukuze udlale zonke izinto ezikulolo hlu, uqala ngeyokuqala.

 • Shuffle: Khetha le ngxenye uma ufuna kudlale zonke izinto ezikhona ezilalelwayo kulolo hlu, zingangeni ngokulandelana.

Phawula: Okudlalayo kuyoma uma sekudlale konke okusohlwini olukhethile.

 Lawula Indlela Izinto Ezilalelwayo Ezidlala Ngayo

Lapho uhlelo lwezinto ezilalelwayo ludlala, ungakwazi ukululawula nge-remote ye-Roku yakho ngale ndlela:

 • Pause: Misa kancane okulalele. Phinde ucindezele le nkinobho ukuze uqhubeke ulalele.

 • Fast Forward: Yiya phambili ngemizuzwana embalwa.

 • Rewind: Buyela emuva ngemizuzwana embalwa.

  Icebiso: Bheka umugqa ongaphansi kwesithombe obonisayo ukuthi i-video isikuphi nokudlala ukuze ubone ukuthi uhamba ibanga elingakanani lapho ucindezela.

 • Umcibisholo Okhombe Kwesokudla: Dlulela entweni elalelwayo elandelayo (noma, uma ubukhethe ingxenye ethi Shuffle, ungawucindezela ukuze kungene noma iyiphi elandelayo).

 • Umcibisholo Okhombe Kwesobunxele: Buyela emuva entweni elalelwayo (noma, uma ubukhethe ingxenye ethi Shuffle, ungawucindezela ukuze kungene ebisidlalile).

 • Inkinobho Yokubuyela Emuva: Buyela ekhasini leZinto Ezilalelwayo.