Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

ISITESHI SOKUSAKAZA SE-JW

Faka Uhlelo Lwe-Computer LweSiteshi Sokusakaza Nge-Roku Se-JW

Faka Uhlelo Lwe-Computer LweSiteshi Sokusakaza Nge-Roku Se-JW

Ngaphambi kokuba ukwazi ukubukela Isiteshi Sokusakaza Se-JW kuyi-Roku yakho, kudingeka ulungiselele umshini wakho bese ufaka uhlelo lwe-computer Lwesiteshi Sokusakaza Se-JW. Landela izinyathelo ezingezansi:

 Lungiselela Umshini Wakho We-Roku Ukuze Udlale

Umshini wakho we-Roku kufanele ufike neziqondiso ezizokusiza ukuba uxhumeke kuyi-Internet. Uma nje umshini wakho we-Roku usuxhumeke ngokuphumelelayo, ulungiselele ngokulandela iziqondiso ezivela ku-screen se-TV yakho.

Phawula: Kuzodingeka ukwazi ukungena kuyi-Internet nge-computer noma ngomshini wakho wobuchwepheshe ukuze uthole lezi ziqondiso.

Lapho uhlela umshini wakho ulandela iziqondiso ezibhaliwe, uzotshelwa ukuba uxhume umshini wakho we-Roku. Ukuze wenze lokhu, ngena engosini ethi www.roku.com/link bese ufaka inombolo ezovela ku-screen sikamabonakude wakho. Yibe usulandela iziqondiso ezikuyi-computer noma ezisemshinini wakho wobuchwepheshe ukuze uvule i-akhawunti ye-Roku.

Okubona kuyi-screen se-TV kuzoshintsha ngokushesha nje uma i-akhawunti yakho ye-Roku isivuleke ngempumelelo.

Ukuze uthole olunye usizo, bukela i-video ye-Roku ebonisa indlela exhunywa ngayo.

 Faka Isiteshi Sokusakaza Se-JW Kuyi-Computer

Umshini we-Roku usebenzisa izinhlelo ze-computer ezidlala ama-video (noma “iziteshi zokusakaza”). Kudingeka ufake iziteshi ezinama-video ofuna ukuwabukela. Enye indlela yokufaka isiteshi esisha ukusebenzisa i-computer yakho.

 • Ngena ekhasini leSiteshi Sokusakaza Se-JW kuyi-Roku Channel Store nge-Internet.

 • Ngena kuyi-akhawunti yakho ye-Roku uma ubungakenzi kanjalo.

 • Chofoza u-Add Channel. Lapho isiteshi sesingenile, kuzovela igama elithi Installed esikhundleni selithi Add Channel.

Isiteshi osithathe kuyi-Internet asiveli nje sizingenele emshinini wakho we-Roku; simane nje sibe sohlwini lweziteshi onazo. Kuleli qophelo, sekudingeka wenezele leso siteshi osanda kusithola emshinini wakho we-Roku.

 • Chofoza u-Home kuyi-remote ye-Roku.

 • Yiya ku-Settings usebenzisa umcibisholo okhombe phezulu noma okhombe phansi.

 • Cindezela u-OK.

 • Ekhasini elithi Settings, khuphuka ubuye wehle kuze kube yilapho kukhanya khona umbhalo othi System Update, bese ucindezela u-OK. Kuzongena ikhasi elithi System Update. Ngalesi sikhathi kuzobe sekukhanya umbhalo othi Check Now ku-screen sakho.

 • Cindezela u-OK.

Manje umshini we-Roku uyobe usufuna isiteshi osibeke ohlwini lweziteshi bese usifaka.

 • Buyela ku-screen se-Roku ekhasini lokuqala bese uchofoza u-My Channels ekuqaleni. Lapha kuvela zonke iziteshi ozifakile emshinini wakho we-Roku, kuhlanganise neSiteshi Sokusakaza Se-JW.

 • Yiya ophawini lwe-jw.org bese ucindezela u-OK ukuze Isiteshi Sokusakaza Se-JW siqale ukudlala.

 Faka Isiteshi Sokusakaza Se-JW Kuyi-Roku

Isiteshi Sokusakaza Se-JW ungabuye usifake ngokuqondile emshinini wakho we-Roku.

 • Yana ekhasini lokuqala le-Roku ku-screen.

 • Usebenzisa umcibisholo wokuya Phezulu noma Phansi kuyi-remote ye-Roku yakho, qhubeka uze ufike egameni elithi Search.

 • Cindezela u-OK.

Le ndlela yokufuna ye-Roku ikuvezela ama-movie, izinhlelo ze-TV, abadlali, abaqondisi, imidlalo neziteshi ezihambisana nalokho okubhalayo. Isiteshi Sokusakaza Se-JW siyisiteshi, ngakho sibheke ezintweni ezinophawu lwesiteshi. Bhala okunye kwalokhu okulandelayo ukuze uthole Isiteshi Sokusakaza Se-JW:

 • isiteshi sokusakaza se-jw

 • jw.org

 • jwtv

 • Jehova

 • Uma kuvela elithi Isiteshi Sokusakaza Se-JW ohlwini, cindezela umcibisholo Ongakwesokudla uze ufike egameni lalesi siteshi, yibe usucindezela u-OK. Kuleli qophelo kufanele kugqame amagama athi Add channel.

 • Phinde ucindezela u-OK ukuze ufake Isiteshi Sokusakaza Se-JW.

Ukuze ubukele Isiteshi Sokusakaza Se-JW, chofoza u-Go to channel, noma ubuyele ekhasini lokuqala le-Roku lapho uyothola khona elithi Isiteshi Sokusakaza Se-JW ngaphansi kwesithi My Channels.