• Kunezinto eziningi ezilalelwayo (umculo, ukufundwa kweBhayibheli okusadrama nokunye okuningi).

  • Lalela okukodwa kwezinto ezilalelwayo, noma uchofoze lapho kuthi khona Zidlale Zonke ukuze ulalele zonke ezikhona.

  • Chofoza u-Shuffle ukuze ulalele noma yikuphi okukhona.