• Umkhakha ngamunye uqukethe i-video eyodwa noma amaningana ongawabukela.

  • Bukela i-video eyodwa noma usebenzise ingxenye ethi Wadlale Wonke ukuze ubukele ama-video akulolo hlu.

  • Lawula ukudlala kwe-video (uyimise kancane, uyidlale, uyibuyisele emuva, uyise phambili, udlulele kwenye).