I-JW Library isebenza kule mishini elandelayo:

  • Ama-tablet nama-computer eWindows 8

    Sicela uphawule ukuthi ngeke zisathuthukiswa izinhlelo ezisebenzisa iWindows 8.0. Shintshela kuWindows 8.1 noma kweyamuva ukuze uthole izinhlelo ezithuthukisiwe nezincwadi ezengeziwe.

  • Ama-phone asebenzisa iWindows Phone 8 noma eyamuva

Awekho amalungiselelo enziwayo okuba isebenze kule mishini elandelayo:

  • Ama-computer asebenzisa iWindows 7 neyangaphambili

  • Ama-phone asebenzisa iWindows Phone 7.8 neyangaphambili