I-JW Library isebenza kule mishini ye-Apple elandelayo:

  • I-iPad 2 neyamuva (esebenzisa i-iOS 6.0 noma eyamuva)

  • I-iPhone 3GS neyamuva (esebenzisa i-iOS 6.0 noma eyamuva)

  • I-iPod touch 4th generation (esebenzisa i-iOS 6.0 noma eyamuva)

Awekho amalungiselelo enziwayo okuba isebenze kule mishini elandelayo:

  • I-iPad 1

  • I-iPhone 3G neyangaphambili

  • I-iPod touch 3rd generation neyangaphambili