I-JW Library isebenza kule mishini ye-Android elandelayo:

  • Ama-tablet nama-phone e-Android 2.3 noma eyamuva

  • Ama-tablet ayiKindle Fire

Awekho amalungiselelo enziwayo okuba isebenze kule mishini elandelayo:

  • Ama-tablet nama-phone e-Android 2.2 neyangaphambili