Uma ufuna ukusheshe uthole okuthile noma ukuze uthole amagama avame ukusetshenziswa noma ayinkinga wagcine ngokuthi Favorite. Ungaphinde ubheke nengxenye ethi Favorites kuyi-Flash-Card Mode.