Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

ISIHLOKO ESIYINHLOKO | INGABE KUYASIZA UKUTHANDAZA?

Umthandazo—Indlela Ongakusiza Ngayo

Umthandazo—Indlela Ongakusiza Ngayo

Ngaphambi kokuba wenze noma yini, ungase uzibuze, ‘Kuzongizuzisa ngani?’ Nokho, ingabe ukuzibuza lo mbuzo kuwubugovu uma kuziwa endabeni yomthandazo? Cha akunjalo. Ngokwemvelo sifuna ukwazi ukuthi esikwenzayo kuyasizuzisa yini. Ngisho nendoda elungile uJobe yake yabuza: “Uma bengimbizile, ingabe ubeyongiphendula?”Jobe 9:16.

Ezihlokweni ezandulele, sixoxe ngobufakazi obubonisa ukuthi umthandazo awuyona nje inqubo yenkolo noma uhlobo oluthile lokwelapha. UNkulunkulu weqiniso uyawulalela ngempela umthandazo. Uma sithandaza ngendlela efanele futhi sithandazela izinto ezifanele, uyosilalela. Empeleni, usikhuthaza ukuba sisondele kuye. (Jakobe 4:8) Yini-ke esingayilindela uma sithandaza njalo? Ake sihlole ezinye zezinzuzo zokuthandaza.

Ukuthula kwengqondo.

Lapho ubhekana nezinkinga nobunzima ekuphileni, ingabe uzizwa ukhungathekile? Ezimweni ezifana nalezi iBhayibheli lisikhuthaza ukuba ‘sithandaze singaphezi’ futhi ‘izicelo zethu zaziwe nguNkulunkulu.’ (1 Thesalonika 5:17; Filipi 4:6) IBhayibheli lisiqinisekisa ngokuthi uma sithandaza kuNkulunkulu, ‘ukuthula kukaNkulunkulu okudlula konke ukucabanga kuyolinda izinhliziyo zethu namandla ethu engqondo ngoKristu.’ (Filipi 4:7) Singathola ukuthula kwengqondo ngokuthululela izinkathazo zethu kuBaba wethu osezulwini. Empeleni usikhuthaza ukuba senze lokho. IHubo 55:22 lithi: “Phonsa umthwalo wakho phezu kukaJehova, Yena uyokusekela.”

“Phonsa umthwalo wakho phezu kukaJehova, Yena uyokusekela.” IHubo 55:22

Abantu abaningi emhlabeni baye bakuthola lokhu kuthula kwengqondo. UHee Ran, waseNingizimu Korea, uthi: “Nakuba nginezinkinga ezinkulu, lapho ngithandaza ngazo, ngizizwa ngethulwe umthwalo futhi ngiba namandla okuzikhuthazelela.” UCecilia, ePhilippines, uyalandisa: “Njengoba ngingumama, ngikhathazeka kakhulu ngamadodakazi ami nangomama ongizalayo ongasakwazi ukubona ukuthi ngingubani. Kodwa ngenxa yomthandazo, ngiyakwazi ukuqhubeka nokuphila kwansuku zonke ngaphandle kokukhathazeka kakhulu. Ngiyazi ukuthi uJehova uzongisiza ngibanakekele.”

Induduzo namandla lapho sibhekene nobunzima.

Ingabe ucindezeleke kakhulu, mhlawumbe ubhekene nesimo esisongela ukuphila noma izimo ezinzima? Ukuthandaza ‘kuNkulunkulu wenduduzo yonke’ kungakulethela impumuzo. IBhayibheli lithi ‘usiduduza osizini lwethu lonke.’ (2 Korinte 1:3, 4) Ngokwesibonelo, ngesinye isikhathi uJesu ecindezeleke kakhulu, “waguqa ngamadolo wathandaza.” Waba yini umphumela? “Ingelosi evela ezulwini yabonakala kuye futhi yamqinisa.” (Luka 22:41, 43) Enye indoda ethembekile, uNehemiya, yasongelwa abantu ababi ababezama ukuyiyekisa ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu. Yathandaza: “Manje, qinisa izandla zami.” Izenzakalo ezalandela zibonisa ukuthi uNkulunkulu wayisiza ngempela le ndoda ukuba inqobe ukwesaba futhi iphumelele emsebenzini wayo. (Nehemiya 6:9-16) UReginald, eGhana, uchaza indlela azizwa ngayo ngokuthandaza: “Lapho ngithandaza, ikakhulukazi lapho ngicindezeleke kakhulu, kuba sengathi izinkinga zami ngizitshela umuntu ozokwazi ukungisiza nonginika isiqinisekiso sokuthi asikho isidingo sokukhathazeka.” Yebo, uNkulunkulu angasiduduza lapho sithandaza kuye.

Ukuhlakanipha okuvela kuNkulunkulu.

Ezinye izinqumo esizenzayo zingathinta ukuphila kwethu konke nokwalabo esibathandayo. Singazenza kanjani izinqumo ezihlakaniphile? IBhayibheli lithi: “Uma noma ubani kini entula ukuhlakanipha [ikakhulukazi lapho ebhekene nezinkinga], makaqhubeke ekucela kuNkulunkulu, ngoba ubapha bonke ngesandla esivulekile ngaphandle kokusola; uyomnika kona.” (Jakobe 1:5) Uma sithandazela ukuhlakanipha, uNkulunkulu angasebenzisa umoya wakhe ongcwele ukuze asiqondise senze izinqumo ezinhle. Empeleni, singawucela ngokuqondile umoya ongcwele ngoba uJesu usiqinisekisa ngokuthi ‘ubaba osezulwini, uyobanika umoya ongcwele labo abawucela kuye!’Luka 11:13.

“Ngaqhubeka ngithandaza kuJehova ngicela isiqondiso sakhe ukuze ngenze isinqumo esihlakaniphiIe.”—UKwabena, eGhana

Ngisho noJesu wasibona isidingo sokucela uYise ukuba amsize lapho enza izinqumo ezibalulekile. IBhayibheli lisitshela ukuthi lapho efuna ukukhetha amadoda angu-12 ayezoba abaphostoli bakhe, “wahlala ubusuku bonke ethandaza kuNkulunkulu.”Luka 6:12.

NjengoJesu, ukholo lwabaningi luye lwaqina lapho bebona indlela uNkulunkulu aye waphendula ngayo izicelo zabo zokubasiza benze izinqumo ezihlakaniphile. URegina, ePhilippines, ulandisa ngezinkinga ezihlukahlukene abhekana nazo, njengokunakekela yena nomndeni wakhe ngemva kokushona komyeni wakhe, ukulahlekelwa umsebenzi nokubhekana nobunzima bokukhulisa izingane zakhe. Yini eye yamsiza wenza izinqumo ezihlakaniphile? Uthi, “Ngincika osizweni engiluthola kuJehova lapho ngithandaza.” UKwabena eGhana, uchaza ukuthi kungani ecela usizo kuNkulunkulu: “Ngalahlekelwa umsebenzi wokwakha oholela kahle.” Mayelana namathuba omsebenzi ayemvulekele, uthi: “Ngaqhubeka ngithandaza kuJehova ngicela isiqondiso sakhe ukuze ngenze isinqumo esihlakaniphile.” Uyanezela, “Ngiyaqiniseka ukuthi uJehova uye wangisiza ngakhetha umsebenzi ongenza ngikwazi ukunakekela izidingo zami ezingokomoya nezingokwenyama.” Ngendlela efanayo nawe ungasithola isiqondiso sikaNkululunku ngokuthandaza ngezinto ezingathinta ubuhlobo bakho naye.

Sikhulume ngezinto ezimbalwa umthandazo ongakusiza kuzo. (Ukuze uthole izibonelo ezengeziwe, bheka ibhokisi elithi “ Izinzuzo Zokuthandaza.”) Ukuze uthole lezi zinzuzo, kudingeka uqale wazi uNkulunkulu wazi nokuthi iyini intando yakhe. Uma kuyilokho okufunayo, sikukhuthaza ukuba ucele oFakazi BakaJehova bakusize ufunde iBhayibheli. * Lesi kungaba isinyathelo sokuqala sokusondela ‘kuMuzwi womthandazo.’IHubo 65:2.

^ isig. 14 Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, xhumana noFakazi BakaJehova endaweni yangakini noma ungene engosini yethu ethi www.jw.org/zu.