Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

ISIHLOKO ESIYINHLOKO | LAPHO UMUNTU EFA—INGABE ANGAPHINDE APHILE?

Kwenzekani Kithi Lapho Sifa?

Kwenzekani Kithi Lapho Sifa?

“Ngangicabanga ukuthi zintathu izindawo umuntu angaya kuzo lapho efa: izulu, isihogo nesihlanzo. Ngangazi ukuthi ngangingakufanelekeli ukuya ezulwini futhi ngangingemubi kangangokuba ngingaya esihogweni. Ngangingaqondi ukuthi kwenzekani ngempela esihlanzweni. Angikaze ngifunde ngaso eBhayibhelini. Yinto nje eyayishiwo abantu.”—ULionel.

“Ngafundiswa ukuthi bonke abantu baya ezulwini lapho befa, kodwa ngangingakukholelwa lokho. Ngangicabanga ukuthi lapho umuntu efa kuphelile ngaye—ngeke aphinde aphile.”—UFernando.

Ingabe uke wazibuza: ‘Kwenzekani ngempela lapho sifa? Ingabe abathandekayo bethu abafileyo bayahlupheka kwenye indawo? Ingabe siyophinde sibabone? Singaqiniseka kanjani?’ Sicela uhlole lokho okufundiswa imiBhalo. Okokuqala, ake sihlole lokho okushiwo iBhayibheli ngokufa. Sizobe sesixoxa ngethemba elinikezwa iZwi LikaNkulunkulu, iBhayibheli.

Abafileyo bakusiphi isimo?

IMPENDULO YEBHAYIBHELI: “Abaphilayo bayazi ukuthi bayokufa; kodwa abafileyo bona abazi lutho, futhi abasenawo umvuzo, ngoba ukukhunjulwa kwabo sekulibalekile. Konke isandla sakho esikutholayo ukuba sikwenze, kwenze ngawo wonke amandla akho, ngoba akukho msebenzi namacebo nalwazi nakuhlakanipha eShiyoli, indawo oya kuyo.” *UmShumayeli 9:5, 10.

Kalula nje, Ithuna liyindawo abantu abaya kuyo lapho befa, limelela ukungaphili noma ukungenzi lutho. Indoda ethembekile uJobe yayilibheka kanjani Ithuna? Yalahlekelwa yikho konke eyayinakho nezingane zayo ngosuku olulodwa, ngemva kwalokho yamilwa amathumba abuhlungu kakhulu emzimbeni wonke. Yancenga uNkulunkulu: “O ukube ubungangithukusa eShiyoli, [“esihogweni,” Catholic Douay Version] ukube ubungangigcina ngisithekile.” (Jobe 1:13-19; 2:7; 14:13) Kuyacaca ukuthi uJobe wayengabheki Ithuna njengesihogo somlilo, indawo ayeyohlushwa kuyo nakakhulu. Kunalokho, wayelibheka njengendawo yokuphumula.

Kunenye indlela yokwazi ukuthi abafileyo bakusiphi isimo. Singahlola ukulandisa kwemiBhalo ephefumulelwe ngabantu abangu-8 abavuswa kwabafileyo.—Bheka ibhokisi elithi “ Abantu Abangu-8 Abavuswa Kwabafileyo Okukhulunywa Ngabo EBhayibhelini.”

Akekho noyedwa kulabo abangu-8 owakhuluma ngokuba sezulwini noma esihogweni. Ukube labo bantu abavuswa baya endaweni enjalo lapho befa, ngokuqinisekile bebeyofuna ukuxoxela abantu ngayo lapho bevuswa. Bekungeke yini lokhu kubhalwe eBhayibhelini ukuze bonke abantu bafunde ngakho? Akukho ukulandisa okunjalo emiBhalweni. Kuyacaca ukuthi kwakungenalutho laba abangu-8 ababengalusho. Kungani? Kungenxa yokuthi babelele bengezwa lutho. Empeleni, ngezinye izikhathi iBhayibheli lifanisa ukufa nokulala.—Johane 11:11-14.

Yiliphi ithemba abafileyo abanalo? Ingabe bangavuka kulobu buthongo?

^ isig. 7 ENguqulweni Yezwe Elisha YemiBhalo Engcwele, igama elithi “Ithuna” lihumusha igama lesiHebheru elithi “Shiyoli” nelesiGreki elithi “Hayidesi.” Ezinye izinguqulo zeBhayibheli zisebenzisa igama elithi “isihogo,” kodwa inkolelo yokuthi abafileyo bahlushwa endaweni evutha amalangabi ayisekelwe eBhayibhelini.