Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 ISIHLOKO ESIYINHLOKO | KUNGANI IZINTO EZIMBI ZEHLELA ABANTU ABALUNGILE?

Lokho UNkulunkulu Azokwenza Ngobubi

Lokho UNkulunkulu Azokwenza Ngobubi

IBhayibheli lisitshela ngokucacile lokho uJehova neNdodana yakhe, uJesu Kristu, abazokwenza ngokuhlupheka okubangelwa uSathane uDeveli. IBhayibheli lithi: “INdodana kaNkulunkulu yabonakaliswa ngenxa yale njongo, okungukuthi, ukuzobhidliza imisebenzi kaDeveli.” (1 Johane 3:8) Lesi simiso sezinto esisekelwe ekuhaheni, enzondweni nasezenzweni ezimbi sizobhidlizwa. UJesu uthembisa ukuthi “umbusi waleli zwe”—uSathane uDeveli—“uzophonswa ngaphandle.” (Johane 12:31) Lapho ithonya likaSathane lingasekho, kuyomiswa izwe elisha futhi lo mhlaba uyoba indawo enokuthula.—2 Petru 3:13.

Kuthiwani ngalabo abanenkani abangafuni ukushintsha izindlela zabo, abaphikelela ekwenzeni izinto ezimbi? Cabanga ngalesi sithembiso esingagunci: “Ngabaqotho abayohlala emhlabeni, futhi ngabangasoleki abayosala kuwo. Kepha ababi bayonqunywa emhlabeni; abakhohlisayo bona, bayosishulwa kuwo.” (IzAga 2:21, 22) Ithonya labantu ababi liyobe lingasekho. Lapho sebephila emhlabeni onokuthula, abantu abalalelayo bayokhululwa kancane kancane ekungaphelelini abakuzuze njengefa.—Roma 6:17, 18; 8:21.

UNkulunkulu uyobuqeda kanjani ububi kulelo zwe elisha? Ngeke abuqede ngokuphuca abantu ilungelo labo lokuzikhethela. Kunalokho, uyofundisa abantu abalalelayo izindlela zakhe, ebasiza ukuba bashintshe imicabango nezenzo ezilimazayo.

UNkulunkulu uzoziqeda zonke izimbangela zokuhlupheka

Yini eyokwenziwa uNkulunkulu ngezinhlekelele ezingalindelekile? Uthembise ukuthi ngokushesha uhulumeni woMbuso wakhe uzobusa umhlaba. INkosi emiswe uNkulunkulu yalowo Mbuso nguJesu Kristu, onamandla okwelapha abagulayo. (Mathewu 14:14) UJesu ubuye abe namandla okulawula amandla emvelo. (Marku 4:35-41) Ngakho, kuyobe kungasekho ukuhlupheka okubangelwa “isikhathi nesenzakalo esingalindelekile.” (UmShumayeli 9:11) Lapho sekubusa uKristu, abantu ngeke besehlelwa izinhlekelele.—IzAga 1:33.

Kuthiwani ngezigidi zabantu abangenacala abaye bafa? Ngemva kokuba evuse uLazaru, uJesu wathi: “Mina ngingukuvuka nokuphila.” (Johane 11:25) Yebo, uJesu unamandla okuvusa, noma okubabuyisela ekuphileni labo abaye bafa!

Uma unesifiso sokuphila ezweni lapho izinto ezimbi zingeke zisabehlela abantu abalungile, zibekele umgomo wokufunda iBhayibheli ukuze uthole okwengeziwe ngoNkulunkulu weqiniso nangezinjongo zakhe. OFakazi BakaJehova bangakini bayokujabulela ukukusiza uthole lolo lwazi. Zizwe ukhululekile ukubathinta noma ukubhalela abanyathelisi balo magazini.