Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Bazinikela Ngokuzithandela—EMicronesia

Bazinikela Ngokuzithandela—EMicronesia

UKATHERINE wakhulela e-United States futhi wabhapathizwa njengomunye woFakazi BakaJehova eneminyaka engu-16. Wayezikhandla enkonzweni yakhe kodwa endaweni ayeshumayela kuyo, abantu babengasabeli kahle esigijimini soMbuso. Uthi: “Ngafunda izindaba zokuhlangenwe nakho kwabantu abathandaza kuNkulunkulu becela ukuba athumele umuntu ozobasiza ukuba bamazi. Ngangivame ukufisa ukuba ngithole umuntu onjalo, kodwa kwakungakaze kwenzeke.”

Ngemva kokushumayela iminyaka eminingi kuleyo nsimu, uKatherine waqala ukucabanga ngokuthuthela endaweni lapho abantu bezosabela kangconywana khona esigijimini soMbuso. Nokho, wazibuza ukuthi uzoyijwayela yini impilo yakhona. Wayebe kude nomndeni wakubo kanye kuphela—futhi kwaba nje amasonto amabili—kodwa wayekhumbula ekhaya nsuku zonke. Noma kunjalo, isifiso sakhe esiqotho sokunambitha injabulo yokusiza abantu abafuna uJehova sanqoba. Ngemva kokucabangela izindawo eziningana ayengathuthela kuzo, wabhalela igatsha laseGuam futhi wakuthola ukwaziswa ayekudinga. Ngo-July 2007, eneminyaka engu-26, wathuthela e-Saipan, isiqhingi esisoLwandlekazi iPacific, esiqhele ngamakhilomitha angaba ngu-10 000 ukusuka kubo. Ukuthutha kwakhe kwaba namiphi imiphumela?

IMPENDULO YEMITHANDAZO EMIBILI

Ngemva nje kokufika ebandleni elisha, uKatherine wahlangana noDoris owayeneminyaka engaba ngu-45, owamukela isifundo seBhayibheli. Ngemva kokufunda izahluko zokuqala ezintathu encwadini ethi Okufundiswa IBhayibheli, uKatherine waqala ukukhathazeka. Uyalandisa: “UDoris wayengumfundi omuhle kakhulu kangangokuthi ngangingathandi ukumbambezela. Ngangingakaze ngibe nesifundo seBhayibheli esiqhutshwa njalo futhi ngaba nomuzwa wokuthi uDoris udinga udade onokuhlangenwe nakho okuthe xaxa noma ongangaye.” UKatherine wacela uJehova ngomthandazo ukuba amsize athole udade ofanelekayo angadlulisela kuye leso sifundo seBhayibheli. Wabe esenquma ukumazisa uDoris ukuthi usezoqhutshelwa omunye isifundo.

UKatherine uyaqhubeka elandisa, “Ngithe ngingakakhulumi nokukhuluma ngale ndaba, uDoris wathi kunendaba afisa ukukhuluma nami ngayo. Ngemva kokumlalela, ngamxoxela indlela uJehova angisiza ngayo ukuba ngibhekane nesimo esifanayo ekuphileni. Wabonga.” UDoris wabe esetshela uKatherine: “UJehova usebenzisa wena ukuba asize mina. Ngosuku lokuqala ufika emzini wami, ngangikade ngifunda iBhayibheli amahora amaningi. Ngangikade  ngikhala, ngicela uNkulunkulu ukuba angithumelele umuntu ozongisiza ngiqonde iBhayibheli. Wabe usungqongqoza kwami. UJehova uwuphendulile umthandazo wami!” Amehlo kaKatherine ahlengezela izinyembezi njengoba elandisa lesi senzakalo esithinta inhliziyo. Uthi: “Amazwi kaDoris ayeyimpendulo yomthandazo wami. UJehova wangibonisa ukuthi ngingakwazi ukuqhubeka ngifundela uDoris.”

UDoris wabhapathizwa ngo-2010, futhi usenezakhe izifundo eziningi zeBhayibheli aziqhubayo. UKatherine uyaphawula: “Angive ngibonga ngokuthi isifiso sami esidala sokusiza umuntu oqotho ukuba abe inceku kaJehova sigcwalisekile.” Namuhla, uKatherine usejabulela ukukhonza njengephayona elikhethekile esiqhingini sase-Kosrae esisePacific.

IZINSELELE EZINTATHU—INDLELA YOKUBHEKANA NAZO

Kunabazalwane nodade abangaphezu kwekhulu abavela kwamanye amazwe (abaneminyaka yobudala esukela kwengu-19 kuya kwengu-79) abaye bakhonza lapho kunendingeko enkulu khona eMicronesia. Imizwa yalezi zisebenzi ezishisekayo ivezwe kahle u-Erica, owathuthela e-Guam ngo-2006 eneminyaka yobudala engu-19. Uthi: “Akuve kujabulisa ukuphayona ensimini enabantu abomele iqiniso. Ngiyambonga uJehova ngokungisiza ukuba ngingenele lo mkhakha wenkonzo. Kuyindlela yokuphila engcono kakhulu!” Namuhla, u-Erica ujabulela ukukhonza njengephayona elikhethekile e-Ebeye eMarshall Islands. Yebo, ukukhonza kwelinye izwe kunezinselele zako. Ake sixoxe ngezintathu zazo sibone indlela labo abathuthele eMicronesia ababhekana ngayo nazo.

U-Erica

Indlela yokuphila. Lapho efika esiqhingini sase-Palau ngo-2007, uSimon owayeneminyaka engu-22 washeshe wathola ukuthi amatoho ayezomnika imali eyayingenzi ngisho nengxenye yaleyo ayeyithola ezweni lakubo, eNgilandi. “Kwadingeka ukuba ngifunde ukungathengi noma yini nje engangiyifuna. Manje, ngiyacophelela lapho ngithenga ukudla, futhi ngibheka ezitolo eziningana, ngiqhathanise intengo. Lapho kuphuka okuthile, ngithenga insimbi eyisekeni bese ngizama ukuthola umuntu ozongisiza siyilungise leyo nto ephukile.” Isidingo sokwenza ukuphila kwakhe kube lula siye samthinta kanjani? USimon uthi: “Sangisiza ukuba ngifunde ukuthi yini edingeka ngempela ekuphileni nendlela yokuphila ngokuncane. Kuye kwaba sobala izikhathi eziningi ukuthi uJehova ubelokhu enginakekela. Phakathi neminyaka engu-7 ngikhonza lapha, angikaze ngilale ngingadlile noma ngiswele indawo yokulala.” Ngempela, uJehova uyabasekela labo abaphila ukuphila okulula ngoba befuna uMbuso kuqala.—Math. 6:32, 33.

Ukukhumbula ekhaya. U-Erica uthi: “Ngisondelene kakhulu nomndeni wakithi ngakho ngangikhathazekile ngokuthi ukukhumbula ekhaya kwakuzongiphazamisa enkonzweni yami.” Yini ayenza ukuze azilungiselele? “Ngaphambi kokuba ngithuthe, ngafunda izihloko ze-Nqabayokulinda ezikhuluma ngokukhumbula ekhaya. Lokhu kwayilungiselela ngempela inhliziyo yami ukuba ibhekane nale nselele. Kwesinye isihloko, umama othile waqinisekisa indodakazi yakhe ukuthi uJehova wayezoyinakekela, wathi, ‘UJehova angakunakekela kangcono kakhulu kunami.’ Leso siqinisekiso sangiqinisa kakhulu.” UHannah nomyeni  wakhe, uPatrick, bakhonza e-Majuro, eMarshall Islands. UHannah ubhekana nokukhumbula ekhaya ngokugxila kubafowabo nodadewabo ebandleni akulo. Uthi: “Ngimbonga njalo uJehova ngabazalwane esinabo emhlabeni wonke ngoba nabo bangumndeni wami. Ngaphandle kokungisekela kwabo ngothando, bengingeke ngikwazi ukukhonza endingekweni.”

USimon

Ukuthola abangane. USimon uyaphawula: “Lapho uqala ukufika endaweni, cishe yonke into isuke ihluke ngokuphelele. Ngezinye izikhathi kunzima ngisho nokwenza amahlaya futhi abantu bawaqonde ngendlela efanele.” U-Erica uthi: “Ekuqaleni, ngangiba nomuzwa wokuthi ngikhishwa inyumbazana, kodwa lokho kwangisiza ukuba ngicabangisise ngesisusa sami esingenze ngathuthela lapha. Ngithuthele lapha ukuzokwenza okwengeziwe enkonzweni kaJehova hhayi ukuzokwenza okuzuzisa mina.” Uyanezela: “Ngokuhamba kwesikhathi, ngathola abangane engibazisa kakhulu.” USimon wazikhandla efunda isiPalau, esimenza akwazi ‘ukwanuleka’ abe nobudlelwano nabazalwane nodade bendawo. (2 Kor. 6:13) Imizamo yakhe yokufunda lolu limi yenza ukuba abazalwane bamthande. Yebo, lapho abazalwane abafikayo endaweni besebenza ndawonye nabazalwane bendawo, bonke bayazuza ngoba kwakheka ubungane obuhle kakhulu ebandleni. Imiphi eminye imivuzo etholwa yilabo abazinikela ngokuzithandela ukuba bayokhonza lapho kunendingeko enkulu khona?

‘UKUVUNA KAKHULU’

Umphostoli uPawulu wathi: “Ohlwanyela kakhulu uyovuna kakhulu futhi.” (2 Kor. 9:6) Ngokuqinisekile, isimiso esikula mazwi siyasebenza kulabo abandisa inkonzo yabo. Iziphi izithelo ‘abazivuna kakhulu’ eMicronesia?

UPatrick noHannah

EMicronesia kusenamathuba amaningi okuqala izifundo zeBhayibheli futhi uyibone ngawakho indlela abathuthuka ngayo ngokomoya abantu abafunda futhi basebenzise iqiniso leZwi likaNkulunkulu. UPatrick noHannah bashumayela nase-Angaur, isiqhingi esincane esinabantu abangu-320. Ngemva kokushumayela izinyanga ezimbili lapho, bahlangana nomama othile ongayedwa. Wasamukela masinyane isifundo seBhayibheli futhi wamukela neqiniso ngokukhulu ukulangazela, wenza izinguquko ezinkulu ekuphileni kwakhe. UHannah uthi: “Njalo lapho siqeda ukufunda, sesibuyela ekhaya ngamabhayisikili ethu, siyabhekana sibabaze: ‘Siyakubonga Jehova!’” UHannah uyanezela: “Ngiyazi ukuthi uJehova ubezomdonsa lona wesifazane nganoma iyiphi enye indlela, kodwa ngenxa yokukhonza kwethu lapho kunendingeko enkulu khona, sikwazile ukumthola nokumsiza lo muntu onjengemvu ukuba azi uJehova. Lokhu kungokunye kokuhlangenwe nakho okube okukhuthaza kakhulu ekuphileni kwethu konke!” Njengoba u-Erica esho, “lapho usiza umuntu ukuba azi uJehova, uthola injabulo engachazeki!”

UNGAKWAZI YINI NAWE UKUBA NENGXENYE?

Emazweni amaningi, kunesidingo sabamemezeli boMbuso abengeziwe. Ungaba yini omunye walabo abathuthela ezindaweni okudingeka usizo kuzo? Cela uJehova ngomthandazo aqinise isifiso sakho sokwandisa inkonzo yakho. Xoxa ngale ndaba nabadala ebandleni, nombonisi wesifunda noma nalabo abaye baba nelungelo lokukhonza ezweni okudingeka usizo kulo. Lapho ubona ukuthi izinto zakho ziyahlangana, bhalela igatsha elinakekela insimu yalapho ufisa ukuyokhonza khona, ucele ukwaziswa okwengeziwe. * Mhlawumbe nawe ungakwazi ukuhlanganyela nezinkulungwane zabazalwane nodade—abasha nabadala, abashadile noma abangashadile—abazinikela ngokuzithandela futhi abanambitha injabulo ‘yokuvuna kakhulu.’

^ isig. 17 Bheka isihloko esithi “‘Ungawelelela Yini EMakedoniya’?” kuyi-Nkonzo Yethu YoMbuso ka-August 2011.