Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Imihlangano Evuselela Uthando Nemisebenzi Emihle

Imihlangano Evuselela Uthando Nemisebenzi Emihle

“Wozani Kimi, . . . Ngizonenza Niqabuleke”

Imihlangano Evuselela Uthando Nemisebenzi Emihle

KUSUKA eToronto kuya eTokyo, kusuka eMoscow kuya eMontevideo—kaningana ngesonto, izigidi zoFakazi BakaJehova nabangane babo zithuthelekela ezindaweni zazo zokukhulekela. Laba bantu bahlanganisa amadoda emizi asebenza kanzima, futhi atubekile ngemva kosuku olude emsebenzini; amakhosikazi nomama abakhuthele abahamba nezingane zabo ezincane; abasebasha abayizingqabavu abebesesikoleni; asebekhulile ababuthaka nabatotobayo ngenxa yokuqaqamba neminjunju; abafelokazi nezintandane ezinesibindi; nemiphefumulo ecindezelekile edinga induduzo.

Lab’ oFakazi BakaJehova basebenzisa izinto ezihlukene zokuhamba—kusuka esitimeleni esinejubane elikhulu kuya ezimbongolweni; kusuka ezimotweni ezigcwele ezihamba ngaphansi komhlaba kuya emalolini. Abanye kudingeka bawele imifula egcwele izingwenya, kuyilapho abanye kumelwe babekezelele ukuminyana kwezinto zokuhamba emigwaqweni yasemadolobheni amakhulu. Kungani bonke laba bantu benza umzamo ongaka?

Ngokuyinhloko yingoba ukuba khona nokuhlanganyela emihlanganweni yobuKristu kuyindlela ebalulekile yokukhulekela uJehova uNkulunkulu. (Heberu 13:15) Umphostoli uPawulu wanikeza esinye isizathu lapho ebhala: “Masicabangelaneni ukuze sivuselelane othandweni nasemisebenzini emihle, singakuyeki ukubuthana kwethu ndawonye, . . . kodwa sikhuthazane, futhi ikakhulu njengoba nibona usuku lusondela.” (Heberu 10:24, 25) Lapha, uPawulu wayenanela amazwi omhubi uDavide owahlabelela: “Ngajabula lapho bethi kimi: ‘Masiye endlini kaJehova.’”—IHubo 122:1.

Kungani amaKristu ejabula ngokuba semihlanganweni? Kungoba labo abasuke bekhona abazona nje izibukeli. Kunalokho, imihlangano ibanikeza amathuba okuba bazane. Ikakhulukazi le mihlangano inikeza ithuba lokupha, hhayi nje ukwamukela, nelokukhuthazana ukuba sibonisane uthando futhi sihlanganyele emisebenzini emihle. Lokhu kwenza imihlangano ibe izikhathi ezakhayo. Ngaphezu kwalokho, imihlangano yobuKristu ingezinye zezindlela uJesu afeza ngazo isithembiso sakhe: “Wozani kimi, . . . ngizonenza niqabuleke.”—Mathewu 11:28.

Indawo Yenduduzo Nokukhathalela

OFakazi BakaJehova banezizathu ezizwakalayo zokubheka imihlangano yabo njengeqabulayo. Phakathi kokunye, emihlanganweni ‘isigqila esikholekile nesiqondayo’ sinikeza ukudla okungokomoya ngesikhathi esifanele. (Mathewu 24:45) Imihlangano ibuye ifeze indima ebalulekile ekwenzeni izinceku zikaJehova zibe abafundisi beZwi likaNkulunkulu abanobuhlakani nabashisekayo. Ngaphezu kwalokho, eHholo LoMbuso, umuntu angathola iqembu labangane abanothando, abakhathalelayo, nabanakekelayo abazimisele ukusiza nokududuza abanye ngezikhathi zokucindezeleka.—2 Korinte 7:5-7.

Yilokho okwenzeka kuPhillis, umfelokazi owashonelwa umyeni wakhe lapho ingane yakhe ineminyaka emihlanu futhi enye inengu-8 ubudala. Lapho echaza ithonya imihlangano yobuKristu eyaba nalo kuye nakubantabakhe, wathi: “Kwakuyinduduzo ukuya eHholo LoMbuso ngoba ngaso sonke isikhathi engikholwa nabo babebonisa uthando nokukhathalela kwabo ngokunganga, ngokuxoxa ngephuzu elithile elisekelwe emBhalweni, noma ngokungibamba isandla basiqinise. Ngangifuna ukuhlala ngilapho.”—1 Thesalonika 5:14.

Ngemva kokuba uMarie ethole ukuhlinzwa okukhulu, udokotela wakhe wathi kwakuzothatha okungenani amasonto ayisithupha ukuba elulame. Phakathi namasonto okuqala okwelulama kwakhe, uMarie wayengakwazi ukuya emihlanganweni. Udokotela wakhe waphawula ukuthi wayengeneme njengakuqala. Lapho ethola ukuthi wayengasayi emihlanganweni, wamkhuthaza ukuba aye. UMarie waphendula ngokuthi umyeni wakhe owayengakholwa wayengeke amdedele aye emihlanganweni ngoba ekhathalela impilo yakhe. Ngakho udokotela wabhala incwadi egunyazayo “eyayikhipha umyalo” wokuba uMarie aye eHholo LoMbuso ukuze akhuthazeke futhi ahlangane nabantu abazomakha. UMarie uphetha ngokuthi: “Ngemva kokuba semhlanganweni owodwa, ngazizwa ngingcono kakhulu. Ngaqala ukudla, ngalala ubusuku bonke, akubange kusadingeka ngiwuphuze njalo umuthi wezinhlungu, kanti ngase ngimomotheka nokumomotheka!”—IzAga 16:24.

Ukuboniswa kothando emihlangano yobuKristu kuqashelwa nangabantu bangaphandle. Umfundi othile wasekolishi wanquma ukuba abuke oFakazi BakaJehova njengengxenye yocwaningo lwesayensi yokuhlukanisa abantu ngokohlanga. Ngokuphathelene nesimo esasisemihlanganweni, wabhala embikweni wakhe: “Ukwamukelwa ngezandla ezifudumele engakuthola . . . kwangihlaba umxhwele ngempela. . . . Ukuba nobungane koFakazi BakaJehova kwakuyimfanelo evelele futhi engicabanga ukuthi kuyingxenye ebalulekile yokukhulekela kwabo.”—1 Korinte 14:25.

Kuleli zwe elinezinkinga, ibandla lobuKristu liyisiphephelo esingokomoya. Liyisidleke sokuthula nothando. Ngokuba khona emihlanganweni, ungazibonela ngokwakho ukuba yiqiniso kwamazwi omhubi: “Bheka, kuhle, kumnandi kangaka ukuba abazalwane bahlalisane ndawonye bemunye!”—IHubo 133:1.

[Ibhokisi/Isithombe ekhasini 25]

UKWANELISA ISIDINGO ESIKHETHEKILE

Abangezwa bangazuza kanjani emihlanganweni yobuKristu? Emhlabeni wonke, oFakazi BakaJehova bamisa amabandla abakhuluma ngezandla. Phakathi neminyaka engu-13 edlule, kuye kwamiswa amabandla angu-27 namaqembu angu-43 abakhuluma ngezandla e-United States. Kwamanye amazwe okungenani angu-40, kunamabandla angu-140 abakhuluma ngezandla. Kuye kwalungiselelwa izincwadi zobuKristu kuma-video ngezilimi ezingu-13 zabakhuluma ngezandla.

Ibandla lobuKristu linikeza izithulu ithuba lokudumisa uJehova. U-Odile, owayengumKatolika eFrance nowayecindezeleke kakhulu futhi ecabanga nokuzibulala, uyazisa ngokujulile imfundo yeBhayibheli ayithole emihlanganweni yobuKristu. Uthi: “Sengibuye ngaba nempilo enhle nenjabulo yokuphila. Kodwa ngaphezu kwakho konke, ngathola iqiniso. Ukuphila manje kunenjongo kimina.”