Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Lokho Ososayensi Abangeke Bakwazi Ukusitshela Khona

Lokho Ososayensi Abangeke Bakwazi Ukusitshela Khona

Kubonakala sengathi ososayensi sebecwaninge cishe ngayo yonke into ngomhlaba nangezinto ezisemkhathini. Kodwa kusenemibuzo eminingi abangeke bakwazi ukuyiphendula.

Ososayensi bangakwazi yini ukuchaza ukuthi umhlaba nezinto ezisemkhathini kwaba khona kanjani? Impendulo inguCha. Abanye bathi ososayensi abacwaninga ngomhlaba nangezinto ezisemkhathini bangakwazi ukuchaza ukuthi kwavelaphi. Nokho, uMarcelo Gleiser ongusosayensi wezinkanyezi eKolishi LaseDartmouth, ongakholelwa kuNkulunkulu uthi: “Asizange sikuchaze nhlobo ukuthi umhlaba nezinto ezisemkhathini kwaba khona kanjani.”

Ngokufanayo, mayelana nokuthi izinto eziphilayo zaba khona kanjani, isihloko esikumagazini i-Science News sithi: “Singase singakwazi ukuthola ukuthi zaba khona kanjani ngempela izinto eziphilayo emhlabeni: Izinto eziningi ezibonisa ukuthi yini eyenzeka ngempela kudala emhlabeni kade zanyamalala.” Lokhu okushiwo ngenhla kubonisa ukuthi ososayensi abakawuphenduli umbuzo othi, Umhlaba, izinto ezisemkhathini kanye nezinto eziphilayo kwaba khona kanjani?

Kodwa ungase uzibuze, ‘Uma izinto eziphilayo ezisemhlabeni zadalwa, ubani owazidala?’ Kungenzeka nokuthi uke wazibuza le mibuzo elandelayo: ‘Uma ekhona uMdali ohlakaniphile nonothando, kungani ebengavumela indalo yakhe engabantu ukuba ihlupheke? Kungani ebengavumela ukuba kube nezinkolo eziningi kangaka eziphikisanayo? Kungani ebengavumela ukuba izikhonzi zakhe zenze izinto eziningi kangaka ezimbi?’

Ososanyensi ngokwabo ngeke bakwazi ukuphendula leyo mibuzo. Kodwa lokho akusho ukuthi ngeke uzithole izimpendulo ezanelisayo. Empeleni, abantu abaningi bazitholile izimpendulo ezanelisayo eBhayibhelini.

Uma ungathanda ukuthola ukuthi kungani abanye ososayensi abazinike isikhathi sokutadisha iBhayibheli bethi bayakholelwa kuMdali, ngena ku-jw.org/zu. Bheka ingxenye ethi “imibono yabathile ngomsuka wokuphila.