Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

ISIFUNDO 3

Ukuphikelela

Ukuphikelela

KUSHO UKUTHINI UKUPHIKELELA?

Umuntu ophikelelayo uvuka azithathe, naphezu kwezimo ezidumazayo abhekana nazo. Ukuphikelela kuvezwa yizimo umuntu abhekana nazo ekuphileni. Njengoba ingane ecathulayo iwa kaningi ngaphambi kokufunda ukuhamba, kanjalo nasekuphileni ngeke ifunde ngaphandle kokubhekana nezinkinga ngezinye izikhathi.

KUNGANI KUBALULEKILE?

Ezinye izingane ziyadikibala lapho zingaphumeleli entweni ethile, lapho zibhekana nesimo esibuhlungu noma lapho zigxekwa. Ezinye zivele zilahle ithemba ngokuphelele. Nokho, izingane zidinga ukufunda la maqiniso alandelayo:

  • Ngeke ziphumelele kuyo yonke into eziyenzayo.​—Jakobe 3:2.

  • Wonke umuntu uyabhekana nezimo ezibuhlungu ekuphileni.​—UmShumayeli 9:11.

  • Ukugxekwa kusiza umuntu ukuba athuthuke entweni asuke engayenzi kahle.​—IzAga 9:9.

Ukuphikelela kuzosiza ingane yakho ibhekane nezimo ezinzima ngokuzethemba.

INDLELA YOKUFUNDISA INGANE UKUPHIKELELA

Lapho ingane yakho ihluleka ukwenza okuthile.

OKUSHIWO IBHAYIBHELI: “Ngoba olungile angawa ngisho nakasikhombisa, kodwa ngokuqinisekile uyovuka.”​—IzAga 24:16.

Siza ingane yakho ikwazi ukubona uma kunesidingo sokukhathazeka ngesimo, noma kuyinto engaxazululeka. Ngokwesibonelo, yini okufanele iyenze uma ifeyile isifundo esithile? Ingabe kufanele iphethe ngokuthi siyayihlula ngokuphelele leso sifundo?

Ukuze uyifundise ukuphikelela, yisize iqhamuke nendlela engathuthuka ngayo kuleso sifundo. Ngokwenza kanjalo, izofunda ukuxazulula inkinga kunokuzidabukela ngokweqile.

Gwema ukuyixazululela inkinga yayo. Kunalokho, yisize iziqhamukele namasu okuzixazululela inkinga. Mhlawumbe ungayibuza, “Yini engakusiza usiqonde kangcono lesi sifundo?”

Lapho kwenzeka into ebuhlungu.

OKUSHIWO IBHAYIBHELI: ‘Anazi ukuthi ukuphila kwenu kuyoba yini kusasa.’​—Jakobe 4:14.

Izimo zokuphila ziyashintsha. Umuntu onemali namhlanje angase angabi nayo kusasa; nomuntu owumqemane namhlanje angase agule kusasa. IBhayibheli lithi: “Ukuphumelela umncintiswano akuyi ngabanejubane, noma impi ngabanamandla, ngoba isikhathi nesenzakalo esingalindelekile sibehlela bonke.”​—UmShumayeli 9:11.

Njengomzali, wenza konke okusemandleni ukuze uvikele ingane yakho. Nokho, ngeke ukwazi ukuyivikela kuzo zonke izinto ezimbi ezenzeka ekuphileni.

Mhlawumbe ingane yakho isencane kakhulu ukuba ingabhekana nokulahlekelwa umsebenzi noma ukushintsha kwesimo somnotho. Kodwa zikhona izinto ezibuhlungu ongayisiza ikwazi ukubhekana nazo. Ngokwesibonelo, lapho ihlukana nomngane wayo emthandayo noma lapho kushona isihlobo. *

Lapho ingane yakho igxekwa.

OKUSHIWO IBHAYIBHELI: “Lalela iseluleko . . . ukuze uhlakaniphe esikhathini esizayo.”​—IzAga 19:20.

Uma othile etshela ingane yakho ukuba ithuthuke entweni ethile, usuke engaqondile ukuyizwisa ubuhlungu noma ukuyihlukumeza kodwa usuke eyisiza ukuze yenze ushintsho oludingekayo.

Uma ufundisa ingane yakho ukwamukela ukulungiswa lapho kudingeka, kuyonisiza nobabili. Ubaba okuthiwa uJohn, uthi: “Uma izingane zingajwayele ukuzilungisela amaphutha azo, ngeke zifunde. Uyohlale ugijima ngemva kwazo, ulungisa wonke umonakalo eziwenzayo. Lokho kuyokwenza ukuphila kwakho nokwengane yakho kungajabulisi.”

Ungayisiza kanjani ingane yakho ukuba izuze lapho igxekwa esikoleni noma kwenye indawo? Gwema ukuphetha ngokuthi ingane yakho ayiphathwanga kahle. Kunalokho ungase uyibuze:

  • “Ucabanga ukuthi kungani esho lokho kuwe?”

  • “Ungasilungisa kanjani isimo?”

  • “Uma uphinda ubhekana nesimo esifanayo, yini oyoyenza ngokuhlukile?”

Khumbula ukuthi ukugxekwa kuyayakha ingane yakho, futhi kuyoyisiza nalapho isindala.

^ isig. 21 Bheka isihloko esithi “Siza Ingane Yakho Ibhekane Nosizi,” kuyi-Nqabayokulinda kaJulayi 1, 2008.