Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Ziyoqedwa zonke izikhali zempi

Lithini IBhayibheli?

Lithini IBhayibheli?

Kuyoke kube khona yini ukuthula emhlabeni?

Ubungathini?

  • Yebo

  • Cha

  • Mhlawumbe

Okushiwo iBhayibheli

Uma sekubusa uJesu Kristu, kuyoba “nokuchichima kokuthula ize ingabe isaba khona inyanga”—okusho ukuthi phakade.—IHubo 72:7.

Yini enye esingayifunda eBhayibhelini?

  • Abantu abenza izinto ezimbi bayobhujiswa, kusale abalungile ‘abayothola injabulo enkulu ngokuchichima kokuthula.’—IHubo 37:10, 11.

  • UNkulunkulu uyoqeda zonke izimpi.—IHubo 46:8, 9.

Kungenzeka yini ukuthi singakhathazeki kulesi sikhathi esiphila kuso?

Abanye bakholelwa ukuthi . . . asisoze sayeka ukukhathazeka uma nje kusenzeka izinto ezingalungile ezweni futhi sisahlupheka. Wena ucabangani?

Okushiwo iBhayibheli

Kwamanje, abantu abangabangane bakaNkulunkulu bangaba ‘nokuthula kukaNkulunkulu okudlula konke ukucabanga.’—Filipi 4:6, 7.

Yini enye esingayifunda eBhayibhelini?

  • UNkulunkulu usithembisa ukuthi uzoziqeda zonke izinto ezingalungile nokuhlupheka, ‘enze konke kube kusha.’—IsAmbulo 21:4, 5.

  • Singaba nokuthula uma ‘siqaphela isidingo sethu esingokomoya,’ sifunda ngoNkulunkulu.—Mathewu 5:3.