Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Igama likaNkulunkulu (eliphawulwe ngokwehlukile) emiBhalweni yesandla yasendulo

Lithini IBhayibheli?

Lithini IBhayibheli?

Ingabe uNkulunkulu unalo igama?

ABANYE ABANTU BATHI akanalo igama, abanye bathi igama lakhe uNkulunkulu noma iNkosi, kanti abanye bathi unamagama amaningi. Wena ucabangani?

LOKHO OKUSHIWO IBHAYIBHELI

“Wena, ogama lakho linguJehova, Wena wedwa ungoPhezukonke emhlabeni wonke.”—IHubo 83:18.

YINI ENYE ESINGAYIFUNDA EBHAYIBHELINI?

  • Nakuba uNkulunkulu eneziqu eziningi, uzinike igama elilodwa.—Eksodusi 3:15.

  • UNkulunkulu akayona imfihlakalo; ufuna simazi.—IzEnzo 17:27.

  • Ukwazi igama likaNkulunkulu kungaba isinyathelo sokuqala sokuba nobudlelwane obuhle naye.—Jakobe 4:8.

Ingabe kubi ukubiza igama likaNkulunkulu?

UBUNGATHINI?

  • Yebo

  • Cha

  • Kuya ngezimo

OKUSHIWO IBHAYIBHELI

“Ungalisebenzisi ngeze igama likaJehova uNkulunkulu wakho.” (Eksodusi 20:7) Ukusebenzisa igama likaNkulunkulu kubi kuphela uma lisetshenziswa ngendelelo.—Jeremiya 29:9.

YINI ENYE ESINGAYIFUNDA EBHAYIBHELINI?

  • UJesu wayelazi futhi elisebenzisa igama likaNkulunkulu.—Johane 17:25, 26.

  • UNkulunkulu usicela ukuba simbize ngegama.—IHubo 105:1.

  • Izitha zikaNkulunkulu zizama ukwenza abantu balikhohlwe igama lakhe.—Jeremiya 23:27.