INQABAYOKULINDA No. 3 2016 | Lapho Kushona Othandekayo

Akekho ongabhekani nemiphumela yokufa. Yini esingayenza lapho kushona ilungu lomndeni noma umngane oseduze?

ISIHLOKO ESISESEMBOZWENI

Lapho Kushona Othandekayo

Umuntu angabhekana kanjani nosizi? Ingabe likhona ithemba ngabathandekayo bethu abafileyo?

ISIHLOKO ESISESEMBOZWENI

Ingabe Akulungile Ukuba Lusizi?

Kuthiwani uma abanye bebona sengathi indlela osabela ngayo lapho ushonelwe inokweqisa?

ISIHLOKO ESISESEMBOZWENI

Ukubhekana Nosizi

IBhayibheli linikeza amacebiso angokoqobo asebenzayo.

ISIHLOKO ESISESEMBOZWENI

Ukududuza Labo Abalilayo

Ngisho nabangane abaseduze bangase bangaziqapheli izidingo ezibalulekile zomuntu oshonelwe.

ISIHLOKO ESISESEMBOZWENI

Abafileyo Bayophinde Baphile!

Ingabe isithembiso seBhayibheli sinengqondo?

Ingabe Bewazi?

Wayengubani ubaba kaJosefa? Yiziphi izindwangu nodayi okwakukhona ngezikhathi zeBhayibheli?

IBHAYIBHELI LISHINTSHA UKUPHILA

Ngafunda Ukuzihlonipha Nokuhlonipha Abesifazane

UJoseph Ehrenbogen ufunda okuthile eBhayibhelini okwamsiza washintsha ukuphila kwakhe ngokuphelele.

LINGISA UKHOLO LWABO

“Ngizimisele Ukuhamba”

Ngaphezu kokholo, uRebheka wabonisa izimfanelo eziningana ezivelele.

Lithini IBhayibheli?

Ingabe akulungile ukubiza igama likaNkulunkulu?

Ezinye Izihloko Ezikuyi-Internet

Kungani Abantu Befa?

Izimpendulo zeBhayibheli zalo mbuzo zisinika kokubili induduzo nethemba.