Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

UMbuso KaNkulunkulu Uzobusa Nini Emhlabeni?

UMbuso KaNkulunkulu Uzobusa Nini Emhlabeni?

Abanye babalandeli bakaJesu abathembekile bafuna ukwazi ukuthi uMbuso kaNkulunkulu wawuzoqala nini ukubusa. UJesu waphendula umbuzo wabo ngokuthi athi ngeke basazi isikhathi esithe ngqo oyobusa ngaso emhlabeni. (IzEnzo 1:6, 7) Kodwa phambilini wayebatshele ukuthi lapho bebona kwenzeka izenzakalo ezithile ngasikhathi sinye, babezokwazi ukuthi “umbuso kaNkulunkulu [wawususeduze]” nokuthi isikhathi sokuba ubuse emhlabeni sase sifikile.​—Luka 21:31.

YIZIPHI IZENZAKALO UJESU ATHI ZAZIYOKWENZEKA?

UJesu wathi: “Isizwe siyovukela isizwe, nombuso uvukele umbuso; futhi kuyoba khona ukuzamazama okukhulu komhlaba, futhi ezindaweni ngezindawo kube khona izifo eziwumshayabhuqe nokusweleka kokudla.” (Luka 21:10, 11) Njengoba nje imigqa yomunwe (fingerprint) isuke imelela umuntu othile, zonke lezi zenzakalo ziyisibonakaliso esicacile esibonisa ukuthi “umbuso kaNkulunkulu useduze.” Ingabe lezi zenzakalo ziye zenzeka ngesikhathi esisodwa emhlabeni wonke? Cabangela lobu bufakazi.

1. IZIMPI

Ngo-1914, kwagqashuka impi enkulu engakaze ibe khona kuwo wonke umlando wabantu! Izazimlando zibhekisela onyakeni ka-1914 njengoyingqophamlando ngoba yiwona nyaka okwagqashuka ngawo impi yezwe yokuqala ngqa. Kuleyo mpi, kwakuqala ukuba kusetshenziswe ngezinga elikhulu izinqola zempi, amabhomu ezindiza, ombayimbayi, amagesi anobuthi nezinye izikhali ezilalisa uyaca. Leyo mpi yaholela empini yezwe yesibili eyayinezikhali ze-athomu. Abantu bebelokhu belwa izimpi ezindaweni ezihlukahlukene kusukela ngo-1914 futhi lezo zimpi sezibulale izigidi zabantu.

2. UKUZAMAZAMA KOMHLABA

I-Britannica Academic ithi minyaka yonke kuba nokuzamazama komhlaba okungaba yikhulu okunamandla okubangela “inhlekelele enkulu.” Inhlolovo Yokuma Kwezwe yase-United States ibika ukuthi “ngokwemibiko edlule (kusukela cishe ngo-1900), kulindeleke ukuba kube khona ukuzamazama komhlaba okukhulu okungaba ngu-16 unyaka ngamunye.” Nakuba abanye bangase bacabange ukuthi ukuzamazama komhlaba kubonakala sengathi kuyanda ngoba sekunezindlela ezingcono zokukubona kusengaphambili, iqiniso liwukuthi ukuzamazama okukhulu komhlaba kubangela ukuhlupheka nokufa kwabantu ngezinga elingakaze libonwe.

3. UKUSWELEKA KOKUDLA

Ukusweleka kokudla emhlabeni wonke kuwumphumela wezimpi, ukukhwabanisa, ukuwa komnotho, ukwehluleka ukulawula ezolimo noma ukwehluleka ukuhlelela izimo zezulu ezimbi kakhulu. Umbiko ka-2018 we-World Food Programme uthi: “Emhlabeni wonke, abantu abayizigidi ezingu-821 abanakho ukudla okwanele; abayizigidi ezingu-124 babulawa indlala.” Ukungondleki kuye kwaba nomthelela ekufeni kwezingane ezingaba izigidi ezingu-3,1 unyaka ngamunye. Ngonyaka ka-2011, indlala yaba imbangela yokufa kwamaphesenti angaba ngu-45 ezingane emhlabeni wonke.

4. IZIFO EZIWUMSHAYABHUQE

Incwadi ye-World Health Organization ithi: “Ikhulu lama-21 leminyaka kakade selibe nezifo eziningi eziwumshayabhuqe. Izifo ezindala​—ikholera, izifo ezithathelwanayo nezibulalayo ne-yellow fever​—seziphinde zaba khona, kwaphinde kwaba khona nezintsha​—i-SARS (severe acute respiratory syndrome), ubhadane lwemfuluwenza, i-MERS (Middle East respiratory syndrome), i-Ebola neZika.” Nakuba ososayensi nodokotela beye bafunda okuningi ngezifo, behlulekile ukuthola amakhambi azo zonke izifo.

5. UMSEBENZI WOKUSHUMAYELA EMHLABENI WONKE

UJesu waveza enye ingxenye yesibonakaliso lapho ebikezela: “Lezi zindaba ezinhle zombuso ziyoshunyayelwa emhlabeni wonke owakhiwe ngenjongo yobufakazi ezizweni zonke; khona-ke ukuphela kuyofika.” (Mathewu 24:14) Nakuba isintu sibhekene nezinkinga ezinkulu kangaka, abantu abangaphezu kwezigidi ezingu-8 abavela kuzo zonke izizwe bashumayela izindaba ezinhle zoMbuso kaNkulunkulu emazweni angu-240 ngezilimi ezingaphezu kuka-1 000. Lokhu akukaze kwenzeke emlandweni wesintu.

SISHO UKUTHINI LESI SIBONAKALISO NGATHI?

Izenzakalo eziyisibonakaliso uJesu akhuluma ngazo ziyenzeka namuhla. Kubaluleke ngani ukukwazi lokhu? Kubalulekile ngoba uJesu wathi: “Lapho nibona lezi zinto zenzeka, yazini ukuthi umbuso kaNkulunkulu useduze.”​—Luka 21:31.

Maduze, uMbuso uyoqinisekisa ukuthi intando kaNkulunkulu iyenziwa emhlabeni

Isibonakaliso esashiwo uJesu kanye nokulandelana kwezenzakalo zeBhayibheli kusisiza siqonde ukuthi uNkulunkulu wamisa uMbuso wakhe ezulwini ngonyaka ka-1914. * Ngaleso sikhathi, wamisa iNdodana yakhe, uJesu Kristu, njengeNkosi. (IHubo 2:2, 4, 6-9) Maduze uMbuso kaNkulunkulu uzobusa umhlaba, futhi uzoqeda bonke ohulumeni, wenze umhlaba ube ipharadesi elizohlala abantu phakade.

Maduze, amazwi omthandazo oyisibonelo uJesu awufundisa azogcwaliseka: “Umbuso wakho mawuze. Intando yakho mayenzeke nasemhlabeni, njengasezulwini.” (Mathewu 6:10) Nokho, yini uMbuso obulokhu uyenza kusukela wamiswa ngo-1914? Yini esingayilindela lapho uMbuso usubabusa ngokuphelele abantu?

^ par. 17 Ukuze uthole imininingwane ngonyaka ka-1914, bheka incwadi ethi Lingasifundisani IBhayibheli? enyatheliswa oFakazi BakaJehova, umbhalo osekugcineni 22.