Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Uyakhumbula?

Uyakhumbula?

Ingabe uzifunde ngokucophelela izihloko zakamuva ze-Nqabayokulinda? Ake uzihlole, ubone ukuthi ungayiphendula yini le mibuzo:

Lapho inhlangano kaNkulunkulu isinikeza isiqondiso, ababonisi abajikelezayo nabadala bebandla kufanele basibheke kanjani?

Kufanele basilalele ngokushesha. Kufanele bazibuze: ‘Ngiyabakhuthaza yini abantu engisondelene nabo ukuba baqinise ubuhlobo babo noNkulunkulu? Ngiyashesha yini ukwamukela nokusekela isiqondiso esisinikezwayo?’​—w16.11, k. 11.

AmaKristu eqiniso athunjwa nini iBhabhiloni?

Athunjwa ngokushesha nje ngemva kokufa kwabaphostoli. Ngaleso sikhathi kwaqala ukuba nabefundisi bamanga. AmaSonto noHulumeni babegqugquzela ubuKristu mbumbulu futhi bazama ukuthulisa amaKristu ayefana nokolweni. Nokho emashumini eminyaka aholela ku-1914, abagcotshiwe baqala ukugqashula kulo.​—w16.11, kk. 23-25.

Kungani waba neqhaza umsebenzi kaLefèvre d’Étaples?

Ngawo-1520, uLefèvre wahumusha iBhayibheli ngesiFulentshi ukuze litholwe abantu abavamile. Indlela ayechaza ngayo iBhayibheli yathonya uMartin Luther, uWilliam Tyndale, noJohn Calvin.​—wp16.6, kk. 10-12.

Uyini umehluko phakathi ‘kokunaka inyama nokunaka umoya’? (Roma 8:6)

Lowo onaka inyama ugxila ezifisweni zayo futhi ubeka ithemba lakhe kuzo, ahlale ekhuluma ngazo futhi uyazithanda. Umuntu onaka umoya ugxila kakhulu ezintweni zikaNkulunkulu nemicabango yaKhe, umKristu onjalo uqondiswa umoya ongcwele. Ukunaka inyama kuholela ekufeni kodwa ukunaka umoya kuholela ekuphileni okunokuthula.​—w16.12, kk. 14-17.

Yiziphi ezinye izindlela zokunciphisa ukukhathazeka?

Hlela izinto ngokubaluleka kwazo, yiba nombono ongokoqobo ngezinto ozilindele, yiba nesikhathi sakho, jabulela imvelo, yiba nobungane, zivocavoce njalo futhi ulale ngokwanele.​—w16.12, kk. 22-23.

“U-Enoke wadluliswa ukuze angakuboni ukufa.” (Heb. 11:5) Kanjani?

Kubonakala sengani uNkulunkulu wamdlulisela ekufeni u-Enoke engaboni ukuthi useyafa.​—wp17.1, kk.  12-13.

Kungani kubalulekile ukuba nesizotha?

Ukuba nesizotha kuhilela ukungazibheki njengabakhulu kunabanye futhi siqaphele ukuthi kukhona izinto esingeke sikwazi ukuzenza. Kumelwe siqaphele ukuthi esikwenzayo kungabathinta abanye.​—w17.01, k. 18.

Yibuphi ubufakazi obubonisa ukuthi uNkulunkulu wayeqondisa indikimba ebusayo yangekhulu lokuqala njengoba esayiqondisa neyanamuhla?

Babeqonda amaqiniso asemBhalweni besizwa umoya ongcwele. Izingelosi zazibasiza bahlele umsebenzi wokushumayela futhi babesebenzisa iZwi likaNkulunkulu ukuze libaqondise. Nanamuhla iNdikimba Ebusayo isakwenza lokhu.​—w17.02, kk. 26-28.

Yiziphi izinto ezenza sibheke isihlengo njengesibalulekile?

Ukuthi: Ubani owasilungiselela, kungani sasidingeka, yini eyamlahlekela nokuthi sifezani. Kufanele sizindle ngalokhu.​—wp17.2, kk. 4-5.

UmKristu angakwazi yini ukushintsha isinqumo abesesenzile?

Kufanele sikugcine esikushilo. Nokho, ngezinye izikhathi kungafanele sisishintshe isinqumo. UNkulunkulu wasishintsha isinqumo sakhe ngeNineve lapho abantu sebephendukile. Ngezinye izikhathi, ukushintsha kwezimo noma ukuthola ulwazi olusha kungasenza sishintshe nathi.​—w17.03, kk. 16-17.

Kungani inhlebo elimazayo iyingozi kangaka?

Inhlebo elimazayo ingenza inkinga ingabe isalawuleka, ibe yimbi kakhulu. Kungakhathaliseki ukuthi soniwe noma sonile, ukukhuluma kabi ngabantu akusoze kwalungisa izinto.​—w17.04, k. 21.