Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Umbhalo osetsheni: “UHagaf indodana kaHagav makaqalekiswe uYahweh Sabaot”

Ingabe Bewazi?

Ingabe Bewazi?

Umbhalo wasendulo ulisekela kanjani iBhayibheli?

KUNETSHE elinombhalo owabhalwa phakathi kuka-700 kuya ku-600 B.C.E kuyi-Bible Lands Museum eseJerusalema. Leli tshe latholakala emhumeni wokungcwaba ongekude neHebroni kwa-Israyeli. Umbhalo okuleli tshe uthi: “UHagaf indodana kaHagav makaqalekiswe uYahweh Sabaot.” Lo mbhalo ulisekela kanjani iBhayibheli? Ubonisa ukuthi igama likaNkulunkulu elithi Jehova, elibhalwa ngokuthi YHWH ngezinhlamvu zesiHebheru sakudala, lalaziwa kahle futhi lisetshenziswa njalo ngezikhathi zeBhayibheli. Empeleni, eminye imibhalo esemihumeni yokungcwaba ibonisa ukuthi labo ababesebenzisa leyo mihume ukuze bahlangane futhi bacashe kuyo babejwayele ukubhala ezindongeni igama likaNkulunkulu, namanye amagama ahlanganisa izinhlobo ezihlukahlukene zegama likaNkulunkulu.

Nakhu okwashiwo uDkt. Rachel Nabulsi waseYunivesithi YaseGeorgia ngale mibhalo: “Ukusetshenziswa ngokuphindaphindiwe kwegama elithi YHWH kubalulekile. . . . Leyo mibhalo ibonisa ukubaluleka kuka-YHWH ekuphileni kuka-Israyeli noJuda.” Lokhu kusekela iBhayibheli, lapho igama likaNkulunkulu, elibhalwa ngokuthi YHWH ngezinhlamvu zesiHebheru, livela khona izikhathi eziyizinkulungwane. Ngokuvamile amagama ayehlanganisa igama likaNkulunkulu.

Amagama athi “Yahweh Sabaot,” abhalwe etsheni asho ukuthi “uJehova wamabutho.” Lokhu kubonakala kusho ukuthi ngezikhathi zeBhayibheli kwakungasetshenziswa nje kuphela igama likaNkulunkulu, kodwa nenkulumo ethi “uJehova wamabutho.” Lokhu kusekela nokusetshenziswa kwenkulumo ethi “uJehova wamabutho” eBhayibhelini, evela izikhathi ezingu-283 emiBhalweni yesiHebheru, ikakhulukazi ku-Isaya, uJeremiya noZakariya.