Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Ukwembulwa Kwemfihlo Yovemvane

Ukwembulwa Kwemfihlo Yovemvane

SEKUYISIKHATHI eside izingqapheli zaseYurophu zibabaza ubuhle bezimvemvane ezimibalabala futhi zizibuza ukuthi kazi zishonaphi ekupheleni kwehlobo. Ingabe zivele zishatshalaliswe ukungena kobusika? Ucwaningo lwamuva luveze indaba ekhexisayo. Unyaka ngamunye lezi zimvemvane ziyafuduka zisuka enyakatho yeYurophu ziye e-Afrika zibuye zibuyele emuva.

Abacwaningi bahlanganise imiphumela ye-radar eyinkimbinkimbi nemibiko eminingi yokubonakala kwalezi zimvemvane eyayivela kumavolontiya akulo lonke elaseYurophu. Le miphumela yembula ukuthi uma kuphela ihlobo, izigidi zalezi zimvemvane zifudukela eningizimu, ngokuvamile zindizela phezulu ngamamitha angaphezu kuka-500, okwenza kube nzima ukuba abantu bazibone. Lezi zimvemvane zilinda kuze kufike umoya oya lapho ziya ngakhona, okuyiwo ozihambisa ngesivinini samakhilomitha angu-45 ngehora ohambweni lwazo olude oluya e-Afrika. Lolu hambo lwazo lwaminyaka yonke lufinyelela emakhilomitheni angu-15 000 ubude, luqala le enyakatho cishe emaphethelweni e-Arctic luze luyofika eningizimu esezindaweni ezishisayo eNtshonalanga ye-Afrika. Lolu hambo lucishe luluphinde kabili lolo oluthathwa uvemvane lwaseNyakatho Melika okuthiwa yi-monarch. Lolu hambo luqedelwa yisizukulwane sesithupha njengoba ezinye izizukulwane zifela endleleni.

Uprofesa uJane Hill waseNyuvesi yaseYork, eNgilandi uthi: “Lezi zimvemvane zilokhu ziqhubekile nohambo lwazo, zizalela endleleni ziphinde ziqhubeke.” Minyaka yonke, lonke leli qulu lezimvemvane lilandela le nqubo yokusuka enyakatho yeYurophu liye e-Afrika liphinde libuye.

URichard Fox, ongumphathi wabacwaningi eButterfly Conservation uthi: “Lesi sidalwa esincanyana esinesisindo esingaphansi kwegremu elilodwa nobuchopho obulingana nekhanda likakhanjana nesingenalo ithuba lokufunda kwezinye izimvemvane ezingomakadebona, sivele sizithathele lolu hambo lokunqamula amazwe.” UFox unezela ngokuthi lezi zilwanyana, “kwake kwacatshangwa ukuthi zivele zipheshulwe umoya, ziye nomaphi lapho umoya uya ngakhona zize zife zibulawa amakhaza asebusika baseBrithani.” Kodwa lolu cwaningo “luye lwabonisa ukuthi lezi zimvemvane zingabahambi bamazwe abanobuhlakani obungamalisayo.”