Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 INGXOXO NOTHILE | U-IRÈNE HOF LAURENCEAU

Udokotela Wamathambo Uchaza Ngokholo Lwakhe

Udokotela Wamathambo Uchaza Ngokholo Lwakhe

UDkt. u-Irène Hof Laurenceau ungudokotela wamathambo eSwitzerland. Wake wakungabaza ukuba khona kukaNkulu-nkulu. Kodwa eminyakeni ethile kamuva wafinyelela isiphetho sokuthi uNkulunkulu ukhona nokuthi unguMdali wokuphila. I-Phaphama! yambuza ngomsebenzi wakhe nangokholo lwakhe.

Yini eyakwenza wathanda isayensi?

Ngiseyingane ngangiyithanda imvelo. Ngakhulela eRichterswil, indawo enhle yaseSwitzerland esogwini lweChibi iZurich. Abazali bami nezingane zakwethu ezindala babengithatha sishaywe umoya futhi bangichazele ngezilwanyana nezitshalo esasizibona njengoba sihamba.

Kungani wafundela ukuba udokotela wamathambo?

Ubaba wake wasebenza isikhashana njengomsizi egumbini lokuhlinza esibhedlela sendawo. Akubona lapho kwamenza wangawuvala umlomo ngomsebenzi wokuhlinza. Intshiseko yakhe yangihlaba umxhwele kangangokuba nami kamuva ngakhetha umsebenzi wokuba udokotela ohlinzayo. Ngangena emkhakheni wokulungisa amathambo ngoba ngangikuthanda okwakuhilelekile kuwo. Odokotela bamathambo kufanele bacabange njengonjiniyela ukuze balungise amathambo, izicubu nemisipha okusenza sikwazi ukunyakaza.

Ngaphezu kwakho konke, kuyangijabulisa ukubona iziguli engizelaphayo ziba ngcono. Ngikuthanda ngempela ukusebenzelana eduze nabantu.

Yini eyakwenza wakungabaza ukuba khona kukaNkulunkulu?

Ukungabaza kwami kwaqala ngisemusha futhi zimbili izici ezangithonya ngokukhethekile. Okokuqala, ngathola ukuthi abafundisi abathile esontweni babeziphatha kabi futhi lokho kwangiphazamisa kakhulu. Okwesibili, ukuthi abanye othisha bami be-biology esikoleni babekholelwa ekuziphendukeleni kwemvelo—imfundiso engayamukela, ikakhulu lapho sengisenyuvesi.

Yini eyakwenza wamukela imfundiso yokuziphendukela kwemvelo?

Ngangibethemba oprofesa ababengifundisa. Ngaphezu kwalokho, ngangicabanga ukuthi ukufana okukhona endleleni izilwane ezithile ezakheke ngayo kwakubonisa ukuthi zinomsuka owodwa futhi kusekela umqondo wokuthi  ukuguquka kwezakhi zofuzo kuholela ekwakhekeni kwezinhlobo ezintsha zezilwane.

Noma kunjalo, wawushintsha umbono wakho ngokuhamba kwesikhathi. Kungani?

Umngane wami wangimemela emhlanganweni woFakazi BakaJehova. Bangihlaba umxhwele ubungane engabubona ebandleni nezinkulumo ezifundisayo. Ngokuhamba kwesikhathi, ngavakashelwa owesifazane onobungane wakulelo bandla, ngabe sengimbuza: “Ngingaqiniseka kanjani ukuthi iBhayibheli liqinisile?”

Wangibonisa iziprofetho zeBhayibheli eziphathelene nezenzakalo eziningi esizibona esikhathini sethu. Esinye sazo yileso esashiwo uJesu esithi izinsuku zokugcina zezwe lanamuhla zaziyophawuleka ngezimpi zomhlaba wonke, “ukuzamazama okukhulu komhlaba,” nokudlanga ‘kwezifo eziwumshayabhuqe nokusweleka kokudla.’ * Wangibonisa neziprofetho ezibikezela ukuwohloka kwezenhlalo nokwanda kokuhaha nobunye ububi obudlangile namuhla. * Ngemva nje kwalokho, ngaqala ukutadisha iBhayibheli ngobuqotho futhi ngokushesha ngaqonda ukuthi iziprofetho zalo zihlale zigcwaliseka. Ngaphinde ngaqala ukuyihlolisisa imibono yami ngemvelaphi yokuphila.

Ingabe ucwaningo lwakho lwe- zokwelapha lwakusiza ekuqo- ndeni imvelaphi yokuphila?

Yebo. Lapho ngiqala ukufunda iBhayibheli, ngangicwaninga ngokuhlinzwa kwedolo. Kusukela ngasekupheleni kwawo-1960, ososayensi baqala ukukuqonda ngokucace kakhudlwana ukusebenza kwedolo okuyinkimbinkimbi. Bathola ukuthi idolo lethu aligobi nje njengejoyinti lomnyango. Kunalokho, liyaphenduka libuye liye phambili nasemuva—ubunyoninco obenza idolo linyakaze ngamazinga ashiyashiyanayo, okwenza sikwazi ukuhamba, ukudansa, ukushibilika eqhweni noma ukuhamba ngezicathulo ezinamasondo nokwenza ezinye izinto eziningi.

Sekuyiminyaka engaphezu kuka-40 abacwaningi bezama ukuklama idolo lokwenziwa. Kodwa ukuba yinkimbinkimbi kwedolo lomuntu kwenza kube nzima ukwenza umfuziselo walo. Ngaphezu kwalokho, uma liqhathaniswa nelangempela, idolo lokwenziwa lihlala isikhathi esifushane. Nakuba benezinto ezingcono zokulenza, laba baklami bayaneliseka uma idolo abalenzile likwazile ukuqeda iminyaka engu-20. Yiqiniso ukuthi idolo lethu lakhiwa amangqamuzana aphilayo ahlale ezivuselela. Ngokwami, idolo lifakazela ukuhlakanipha kukaNkulunkulu, hhayi inqubo yokuziphendukela kwemvelo engaqondiswa muntu.

Uthini ngokuguquka kwezakhi zofuzo nokufana okukhona ekwakhekeni kwezilwane ezithile?

Lokho kufana kubonisa ukuthi munye uMklami wazo. Ngaphezu kwalokho, ukuguqulwa kwezakhi zofuzo akuyenzi ibe ngcono indlela izinto eziphilayo eziklanywe ngayo. Kunalokho, kuvame ukuzilimaza izakhi zofuzo. Yiqiniso ukuthi ingozi ingaba usizo—njengalapho isitimela sishayisa ibhuloho bese lidilika, ngaleyo ndlela idolobha livikeleke emabuthweni ahlaselayo. Kodwa leyo ngozi ayilithuthukisanga idolobha. Ngokufanayo, ukuguqulwa kwezakhi zofuzo akuzithuthukisi izinto eziphilayo. Kanti azinakuyiveza into eklanywe ngobunyoninco njengedolo lomuntu—ingasaphathwa-ke eyezinye izingxenye zomzimba womuntu.

Ukuguqulwa kwezakhi zofuzo akunakuyiveza into eklanywe ngobunyoninco njengedolo lomuntu

Yini eyakwenza waba omunye woFakazi BakaJehova?

Lapho ngiqala ukusebenzisa izimiso zeBhayibheli, kwaba nentuthuko enkulu ekuphileni kwami. Ngaphezu kwalokho, ngo-2003, ngaya emhlanganweni wezizwe woFakazi BakaJehova futhi ngabona ubunye obumangalisayo obunjengobomkhaya obumbene, ngisho naphakathi kwezihambeli ezazingakaze zibonane ngaphambili. Babethandana ngempela futhi nami ngafuna ukuba omunye wabo.