Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 Intsha Iyabuza

Ibonakala Kanjani Indoda Yangempela?

Ibonakala Kanjani Indoda Yangempela?

“Ubaba washona ngiseneminyaka emithathu ubudala. Ngezinye izikhathi ngiye ngifise ukuba njengabafana abakhule benobaba. Babonakala benokuzethemba kakhudlwana kunami.”—U-Alex. *

“Mina nobaba asisondelene kangako. Kuye kwadingeka ukuba ngizifundele ukuthi kusho ukuthini ukuba yindoda yangempela.”—UJonathan.

WAKE wazizwa yini njengalezi zinsizwa ezicashunwe ngenhla? Kungenzeka yini ukuthi, ngasizathu simbe uyesaba ukuthi awusoze wazi ukuthi kusho ukuthini ukuba yindoda yangempela? Uma kunjalo, ungalilahli ithemba!

Cabanga ngendlela onganqoba ngayo lezi zinselele ezimbili ezivamile.

INSELELE 1: Imibono eyiphutha ethandwayo ngobudoda

Lokho abanye abantu abakushoyo:

  • Amadoda angempela aqinile futhi awakhali.
  • Amadoda angempela awatshelwa.
  • Amadoda angcono kunabantu besifazane.

Enye indlela ongakubheka ngayo lokhu: Ubudoda buphambene nokuba ngumfana—hhayi nokuba ngumfazi. Uba yindoda yangempela lapho ushiya izici zobungane. Umphostoli ongumKristu uPawulu wabhala: “Ngesikhathi ngiseyingane, ngangikhuluma njengengane, ngicabanga njengengane, ngisebenzisa ingqondo njengengane; kodwa njengoba sengiyindoda, sengizilahlile izici zobungane.” (1 Korinte 13:11) Ngamanye amazwi, uma ushiya izindlela zobungane zokucabanga, zokukhuluma nezokuziphatha bese ushintshela ezindleleni zokucabanga, zokukhuluma nezokuziphatha ezibonisa  ukuvuthwa, yilapho-ke uzibonakalisa khona ukuthi uyindoda yangempela. *

Zama lokhu: Bhala phansi izimpendulo zale mibuzo:

  1. Ebuntwini bami, ikuphi lapho sengiye ngathuthuka khona ngokulahla “izici zobungane”?
  2. Kukuziphi izici lapho ngingathuthukisa khona?

Amavesi okusikiselwa ukuba uwafunde: Luka 7:36-50. Bona indlela uJesu azibonakalisa ngayo eyindoda yangempela (1) ngokumelela okwakulungile (2) nangendlela ayebaphatha ngenhlonipho ngayo abanye—kuhlanganise nabesifazane.

“Ngiyamhlonipha umngane wami uKen. Uyindoda eqinile—ngokomzimba, ngokomzwelo nangokomoya—kodwa futhi unomusa. Isibonelo sakhe singifundise ukuthi indoda yangempela ayibalulazi abanye ukuze nje iziphakamise.”—UJonathan.

INSELELE 2: Ukuswela umuntu odlala indima kababa ekuphileni kwakho

Lokho abanye abantu abakushoyo:

  • Uma ubaba wakho engahilelekile ekuphileni kwakho, awusoze ngempela wafunda ukuthi kusho ukuthini ukuba yindoda.
  • Uma ubaba wakho ebeka isibonelo esibi, nawe uzoba njengaye.

Enye indlela ongakubheka ngayo lokhu: Ngisho noma kungase kuthiwe awukhulelanga ngaphansi kwezimo ezinhle, lokho akusho ukuthi nakanjani uyoba isehluleki! Usengakwazi ukwenza okungcono ngokuphila kwakho. (2 Korinte 10:4) Ungakhetha ukulalela iseluleko iNkosi uDavide eyeluleka ngaso indodana yayo uSolomoni: ‘Yiba namandla ube yindoda.’—1 AmaKhosi 2:2.

Kuyavunywa, kungaba nzima ukukhula unobaba ongenandaba—noma ungenaye nhlobo.  “Ukungamazi ubaba wakho kuyinto embi kakhulu ekuphileni,” kusho u-Alex, ocashunwe ekuqaleni. “Ngineminyaka engu-25 manje, kodwa ngizizwa sengathi yima ngifunda izinto okufanele ngabe ngazifunda lapho nje ngisanda kweva eshumini nambili.” Uma uzizwa ngendlela ethi ayifane neka-Alex, yini ongayenza ngalokho?

Zama lokhu: Thola umeluleki—umuntu obeka isibonelo esihle njengendoda. * Mbuze ukuthi iziphi izimfanelo akholelwa ukuthi zibaluleke ngokukhethekile endodeni yangempela. Yibe usumbuza indlela wena ongazihlakulela ngayo lezo zimfanelo kuwe.—IzAga 1:5.

Izahluko okusikiselwa ukuba uzifunde: IzAga izahluko 1-9. Phawula iseluleko sikababa esingasiza umfana ukuba akhule abe yindoda ehlakaniphile nengokomoya.

“Ngiyaziqhenya ngohlobo lwendoda engiba yilo. Nakuba ngifisa sengathi ubaba ubekhona njengoba ngikhula, nginombono omuhle ngekusasa. Ngiyaqiniseka ukuthi ngeke ngihluleke.”—UJonathan.

^ isig. 3 Amanye amagama kulesi sihloko ashintshiwe.

^ isig. 24 Abadala ebandleni lobuKristu bangaba abeluleki abakahle.

KUNGANI UNGABUZI ABAZALI BAKHO?

Nicabanga ukuthi yini ebonisa ukuba yindoda yangempela? Nginjani mina uma kuziwa endabeni yokuvuthwa?