Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Izizathu Zokwethemba IBhayibheli

1. Ukunemba Kwalo Ezindabeni Zomlando

1. Ukunemba Kwalo Ezindabeni Zomlando

Kungaba nzima ukwethemba incwadi okutholakala ukuthi inezinto ezinganembile. Zicabange ufunda incwadi yomlando yanamuhla ethi impi yezwe yesibili yenzeka ngawo-1800 noma ethi umongameli wase-United States uyinkosi. Ingabe lezo zinto ezinganembile bezingeke zivuse imibuzo engqondweni yakho ngokwethembeka kwayo yonke incwadi?

AKEKHO oseke waphumelela ekuphikiseni ukunemba komlando weBhayibheli. Likhuluma ngabantu bangempela nezenzakalo zangempela.

Abantu.

Abagxeki beBhayibheli babekungabaza ukuba khona kukaPontiyu Pilatu, umbusi waseJudiya ongumRoma owanikela uJesu ukuba abethelwe. (Mathewu 27:1-26) Ubufakazi bokuthi uPilatu wake waba umbusi waseJudiya buqoshwe etsheni elatholakala edolobheni laseMedithera eliyitheku, iKhesariya, ngo-1961.

Ngaphambi kuka-1993, babungekho ubufakazi ngaphandle kweBhayibheli obabusekela ukuba iqiniso komlando kaDavide, umalusi osemusha onesibindi kamuva owaba inkosi yakwa-Israyeli. Kodwa ngalowo nyaka abavubukuli bathola itshe le-basalt enyakatho yakwa-Israyeli, elihlehlela ekhulwini lesi-9 B.C.E., ochwepheshe abathi linamagama athi “Indlu KaDavide” nathi “inkosi yakwa-Israyeli.”

Izenzakalo

. Kuze kube muva nje izazi eziningi bezikungabaza ukunemba komlando weBhayibheli ngesizwe sakwa-Edomi esalwa no-Israyeli ngesikhathi sikaDavide. (2 Samuweli 8:13, 14) Zaziphikisa ngokuthi u-Edomi wayewumphakathi omncane nje wabelusi ngaleso sikhathi futhi wawunganele ukuthi ungahlela impi noma ube namandla okusongela u-Israyeli kwaze kwaba kamuva. Kodwa imivubukulo yamuva ibonisa ukuthi “u-Edomi wayewumphakathi oyinkimbikimbi emakhulwini eminyaka angaphambili [kunokuba kwakucatshangwa kuqala], njengoba kuboniswa eBhayibhelini,” kusho isihloko encwadini ethi Biblical Archaeology Review.

Iziqu ezifanele.

Kwakunababusi abaningi emhlabeni phakathi namakhulu eminyaka angu-16 lapho kusalotshwa iBhayibheli. Uma iBhayibheli libhekisela kumbusi, njalo lisebenzisa isiqu esifanele. Ngokwesibonelo, libhekisela kuHerode Antipase ngokufanele ngokuthi “umbusi wesifunda” nakuGaliyu ngokuthi “umphathi-sifundazwe.” (Luka 3:1; IzEnzo 18:12) U-Ezra 5:6 ubhekisela kuThathenayi, umbusi wesifundazwe sasePheresiya ‘ngaphesheya koMfula,’ uMfula i-Ewufrathe. Uhlamvu lwemali olwenziwa ngekhulu lesine B.C.E. luqoshwe umbhalo ofanayo, ochaza umbusi wasePheresiya uMazaeus njengombusi wesifundazwe “Esingaphesheya KoMfula.”

Ukunemba emininingwaneni ebonakala ingasho lutho kuyinto ebalulekile. Uma singabethemba abalobi beBhayibheli ngisho nasezintweni ezincane, ingabe lokho akufanele kusenze sizethembe nezinye izinto abazibhala?