Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Izizathu Zokwethemba IBhayibheli

2. Ubuqotho Nokwethembeka Kwalo

2. Ubuqotho Nokwethembeka Kwalo

Ukwethembeka kuyisisekelo sokwethenjwa. Ungase umethembe umuntu onedumela lokwethembeka, kodwa uma eqamba amanga kuwe ngisho nakanye nje, ungase ungaphinde umethembe.

ABALOBI beBhayibheli babengamadoda athembekile aloba ngobuqotho. Ubuqotho babo benza lokho abakuloba kube iqiniso.

Amaphutha nokushiyeka.

Abalobi beBhayibheli bakuvuma obala ukuhluleka nobuthakathaka babo. UMose wakhuluma ngephutha elamlahlekisela okukhulu. (Numeri 20:7-13) U-Asafa wachaza ukuthi wake wazithola ehalela ukuphila okuchumayo kwababi. (IHubo 73:1-14) UJona wakhuluma ngokungalaleli kwakhe nesimo esibi sengqondo aba naso ekuqaleni lapho uNkulunkulu ebonisa izoni eziphendukile umusa. (Jona 1:1-3; 3:10; 4:1-3) UMathewu walandisa ngokukhululekile ukuthi wamshiya uJesu ngobusuku aboshwa ngabo.—Mathewu 26:56.

Abalobi bemiBhalo YesiHebheru bembula ukukhononda okuphindaphindiwe nokuvukela kwabantu bakubo. (2 IziKronike 36:15, 16) Laba balobi abazange bashiye muntu, ngisho nababusi besizwe sakubo. (Hezekeli 34:1-10) Ngomuzwa ofanayo wobuqotho, izincwadi zabaphostoli zabika ngezinkinga ezingathí sina zamaKristu athile, kuhlanganisa nanomthwalo wemfanelo, kanye nezamabandla athile ekhulwini lokuqala C.E.—1 Korinte 1:10-13; 2 Thimothewu 2:16-18; 4:10.

Abalobi beBhayibheli, abanjengoJona, baloba ngamaphutha abo

Iqiniso elimsulwa.

Abalobi beBhayibheli abazange bazame ukusibekela lokho abanye ababengase bakubheke njengeqiniso elidumazayo. AmaKristu ekhulu lokuqala avuma ngokukhululekile ukuthi ayengathandwa ezweni eliwazungezile kodwa ayebhekwa njengeziwula nabantukazana. (1 Korinte 1:26-29) Laba balobi baphawula ukuthi abaphostoli bakaJesu babebhekwa njengabantu “abangafundile nabavamile.”—IzEnzo 4:13.

Abalobi bamaVangeli abazange bawashintshe amaqiniso ukuze baveze uJesu ngendlela ekhangayo. Kunalokho, babika ngokwethembeka ukuthi wazalelwa emkhayeni ophansi wezisebenzi, akafundanga ezikoleni eziphambili zosuku lwakhe, futhi iningi lezilaleli zakhe lasenqaba isigijimi sakhe.—Mathewu 27:25; Luka 2:4-7; Johane 7:15.

Ngokusobala, iBhayibheli linobufakazi obanele bokuthi lakhiqizwa abalobi abathembekile. Ingabe ukuthembeka kwabo kukwenza ubethembe?