Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

INGOMA 61

Phambili, Nina BoFakazi!

Phambili, Nina BoFakazi!

(Luka 16:16)

 1. 1. Izinceku kule s’khathi sok’phela,

  Zizimisele ukulwela uMbuso.

  Nom’ uSathan’ es’phatha kabi,

  Ngamandla kaJehov’ asidangali.

  (CHORUS)

  Qhubekan’ boFakazi, nibe nes’bindi!

  Jabulelani umsebenzi weNkosi!

  Memezelani, izw’ elisha l’seduze,

  Nezibusiso zalo z’seduze.

 2. 2. Siyazi ngeke siphile kalula;

  Ababi bazonda igama likaJah.

  Sihlala singenal’ ibala,

  Silondoloze ubuqotho bethu.

  (CHORUS)

  Qhubekan’ boFakazi, nibe nes’bindi!

  Jabulelani umsebenzi weNkosi!

  Memezelani, izw’ elisha l’seduze,

  Nezibusiso zalo z’seduze.

 3. 3. UJah noMbuso benziw’ inhlekisa;

  Igama lakh’ el’khulu l’yahlanjalazwa.

  Masilingcwelise ezweni,

  Silimemezele nasezizweni.

  (CHORUS)

  Qhubekan’ boFakazi, nibe nes’bindi!

  Jabulelani umsebenzi weNkosi!

  Memezelani, izw’ elisha l’seduze,

  Nezibusiso zalo z’seduze.