Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

INgoma 27

Yiba NgakuJehova!

Yiba NgakuJehova!

(Eksodusi 32:26)

1. Zake zadidek’ izinhliziyo,

Ziphuziswa amanga enkolo;

Yek’ injabulo esaba nayo

Lapho sizwa ngoMbuso.

(CHORUS)

Yiba kuJehova;

Thokoza ngaye.

’Kasoz’ akushiye;

Hamb’ ek’khanyeni.

Zazise i’ndaba

Zenkululeko.

UMbuso ngoKristu

Wokwanda njalo.

2. Siyajabula ngok’khonz’ iNkosi,

Sisakaze iqiniso layo,

Sisize abazalwane njalo,

Sidumise iNkosi.

(CHORUS)

Yiba kuJehova;

Thokoza ngaye.

’Kasoz’ akushiye;

Hamb’ ek’khanyeni.

Zazise i’ndaba

Zenkululeko.

UMbuso ngoKristu

Wokwanda njalo.

3. Asikwesab’ okwenziwa y’sitha.

Ngob’ uJehova uyos’vikela.

Noma baningi siyingcosana,

INkos’ isiph’ amandla.

(CHORUS)

Yiba kuJehova;

Thokoza ngaye.

’Kasoz’ akushiye;

Hamb’ ek’khanyeni.

Zazise i’ndaba

Zenkululeko.

UMbuso ngoKristu

Wokwanda njalo.