Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

INgoma 6

Umthandazo Wenceku KaNkulunkulu

Umthandazo Wenceku KaNkulunkulu

(Efesu 6:18)

1. Baba Nkosi ethandekayo,

Malidunyiswe igama lakho.

Umusa wakho woma njalo,

Uthembekile unothando.

Uthembeki le njalo,

Um’sa wakh’ woma njalo.

2. Siyalithanda iqiniso.

Sisize, sifund’ intando yakho.

Sifune izimvu sizondle.

Yonk’ im’yalo siy’gcine.

Sifun’ izimvu zakho.

Yonk’ imiyalo siyigcine,

3. Siphe ulwazi lwaphezulu.

Sigcwale uthand’ enhliziyweni.

Sibonis’ isihe nothando,

Sisize abantu bakwazi.

Sibasize bakwazi,

Sibonise isihe.