Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

INgoma 7

Ukuzinikezela KobuKristu

Ukuzinikezela KobuKristu

(Hebheru 10:7, 9)

1. UNkulunkul’ uJehova

Wenz’ indalo yonke,

Umhlaba nes’bhakabhaka,

Konke kungokwakhe.

Ukuphila kuyisipho

Esivela kuye.

Ufanelwe ukudunyiswa

Yindalo yakhe yonke.

2. UJesu wabhapathizwa,

Egcwalis’ uk’lunga.

Intando kaYise wathi,

‘Ngiz’nikel’ uk’yenza.’

Nxa ephuma eJordani

Esengogcotshiwe,

Wayezokhonza ngobuqotho

NjengeNkos’ ez’nikele.

3. Siza kuwena Jehova,

Sizokudumisa.

Sizithoba ngenhliziyo;

Siyaz’nikezela.

Wanikela ngeNdodana,

Yaba isihlengo.

Asisaziphileli thina,

Senza intando yakho.