Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

INgoma 93

“Ukukhanya Kwenu Makukhanye”

“Ukukhanya Kwenu Makukhanye”

(Mathewu 5:16)

1. UJes’ uyalile Wathi sikhanye,

S’khanyisele bonke, Baze babone.

NgemiBhal’ Engcwele, Sibafundise.

Sibonise uk’khanya Ngezenzo zethu.

2. Izindab’ ezinhle Ziwukukhanya,

Zinika ithemba Ngabafileyo.

Sithol’ iz’qondiso EmiBhalweni;

Namazwi anomusa, Ayakhuthaza.

3. Im’sebenz’ emihle, Iwukukhanya,

Iwubufakazi Phambi kwabantu.

Masibe uk’khanya Ngokwenz’ okuhle,

Sinike uJehova Inkazimulo.