Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

INgoma 98

Ukuhlwanyela Imbewu YoMbuso

Ukuhlwanyela Imbewu YoMbuso

(Mathewu 13:4-8)

1. Wozani zinceku zikaJah,

Eniz’nikezele kuye.

Nize emsebenzini weNkos’,

Nifunde kuye uKristu.

Hlwanyelan’ imbewu yeqiniso,

Kwabayothela iz’thelo

Eziyodumisa uBaba wethu,

Ngenxa yenkonzo yok’thembeka.

2. Enye imbewu iyowela

Enhliziywen’ elukhuni,

Ikhule okwesikhashana,

Kodwa ibuye ibune.

Lapho ubugovu bunamandla;

Bakhetha izinto zezwe.

Enye imbewu ihluma ikhule

Enhlabathini ethelayo.

3. Ukuphumelel’ enkonzweni,

Kuyoxhomeka nakuwe.

Ngothando nes’neke ngabantu,

Zingavulek’ iz’nhliziyo.

Uyoqeda ukwesaba kwabo

Ngobumnene nanges’bindi.

Uyojabula lapho usuvuna

Ngeshumi ngisho nangekhulu.