Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

INgoma 78

Ukubekezela

Ukubekezela

(Galathiya 5:22)

1. UJehov’ uyal’thanda,

Igama lakh’ elingcwele.

Ufun’ ukulihlanza

Kukho ukuhlanjalazwa.

Sekuyis’khath’ eside,

Ekubekezelela;

Akapheli amandla,

Futh’ akakhathali.

Ufuna bonk’ abantu

Bathole ukusindiswa.

Uk’bekezela kwakhe

Akusoze kwaba yize.

2. Uk’bekezela kuhle

Kusenza s’gcin’ ubuqotho.

Siyothola uk’thula,

Sigweme ukufutheka.

Siyobona okuhle

Kubazalwane bethu.

Kusisiza s’bhekane

Nok’cindezeleka.

Umoya kaJehova

Uveza iz’thelo kithi,

Njengokubekezela,

Silingise uJehova.