Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

INgoma 25

Ubufakazi Bobufundi

Ubufakazi Bobufundi

(Johane 13:34, 35)

1. NjengamaKristu sithobela

Umtheth’ ovela phezulu.

Siphile ngomthetho wob’khosi;

NjengoKristu s’thand’ abanye.

UKristu was’bonis’ uthando;

Ngok’dela uk’phila kwakhe.

Wasishiyela isibonelo;

Sibe abafundi bakhe.

2. Umthetho wothando l’kaKristu.

Usiza ababuthaka.

Masilubonise kwabanye,

Sibakhonze nsuku zonke.

AmaKristu yiwo kuphela

Anothando lweqiniso.

Iz’bopho zawo z’qinisekile.

Masibonisen’ uthando.