Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

INgoma 131

UJehova Uyasikhulula

UJehova Uyasikhulula

(2 Samuweli 22:1-8)

1. Jehova unguNkulunkul’ ophilayo.

Im’sebenzi yakho iyabonakala.

Akekh’ unkulunkulu onjengawe—

akekho, Ozoqed’ izitha.

(CHORUS)

Jehova, ukhulula abaqotho.

Abantu bakho bayobon’ amandl’ akho.

Ngesibindi siyamdumisa uJehova.

Ezizweni siphakamis’ igama lakhe.

2. Ngicel’ usizo kuwe ebunzimeni,

“Jah ngiphe amandla, ngiphe nesibindi.”

Ethempelini lakho uyangizwa,

“Ngilonde; Ngikhulule Nkosi.”

(CHORUS)

Jehova, ukhulula abaqotho.

Abantu bakho bayobon’ amandl’ akho.

Ngesibindi siyamdumisa uJehova.

Ezizweni siphakamis’ igama lakhe.

3. Uzobhonga ngezwi lakho ezulwini.

Izitha z’yothuka; iz’nceku z’jabule.

Uyoba yilokho okufunayo;

babone Uk’khulula kwakho.

(CHORUS)

Jehova, ukhulula abaqotho.

Abantu bakho bayobon’ amandl’ akho.

Ngesibindi siyamdumisa uJehova.

Ezizweni siphakamis’ igama lakhe.