Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

INgoma 30

UJehova Uqala Ukubusa Kwakhe

UJehova Uqala Ukubusa Kwakhe

(IsAmbulo 11:15)

1. Lusuku olukhulu. UMbuso usukhona.

Umisil’ eZ’yon’ iTshe Legumbi.

Mabamemeze bonke. Bahubele iNkosi.

UKristu uMsindisi useyiNkosi.

(CHORUS)

Uza nani uMbuso kaJah?

Nokunqoba kweqiniso.

Nani futhi, uMbuso kaJah?

Nokuphila ok’phakade.

Dumisan’ iNkos’ enkulu

Ngenxa yothando lwayo.

2. UKristu uyabusa, Impi isiseduze.

Is’miso es’dala sizodlula.

Manje sekuyis’khathi Sok’shumayela iZwi;

Manje abamnene mabame ngakuYe.

(CHORUS)

Uza nani uMbuso kaJah?

Nokunqoba kweqiniso.

Nani futhi, uMbuso kaJah?

Nokuphila ok’phakade.

Dumisan’ iNkos’ enkulu

Ngenxa yothando lwayo.

3. INkosi imisiwe. Siyibona iyinhle.

Siyak’thobela uk’busa kwayo.

Ngenani esangweni; Ninxuse uJehova.

Ngokushesha izobusa emhlabeni.

(CHORUS)

Uza nani uMbuso kaJah?

Nokunqoba kweqiniso.

Nani futhi, uMbuso kaJah?

Nokuphila ok’phakade.

Dumisan’ iNkos’ enkulu

Ngenxa yothando lwayo.