Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

INgoma 22

“UJehova UnguMalusi Wami”

“UJehova UnguMalusi Wami”

(IHubo 23)

1. UJehova nguMalusi;

Ngakho ngingesabani?

Onakekel’ izimvu zakhe,

Angazikhohlwelani?

Ungis’ emanzin’ amahle,

Uyangivuselela.

Ung’hola ngenxa yegama lakhe

Ezindlelen’ zok’lunga.

Ung’hola ngenx’ yegama lakhe

Ezindlelen’ zok’lunga.

2. Nasethunzini lokufa,

Ngihamba ngingesabi.

Ngob’ umalusi wam’ ukhona;

Ung’ngenza ngingethuki.

Ugcoba ikhanda lami;

Ngigcwele injabulo.

Umusa wakhe uyang’landela,

Ngohlal’ endlini yakhe.

Um’sa wakhe uyang’landela,

Ngohlal’ endlini yakhe.

3. Wahlakaniph’ uMalusi!

Ngimdumisa ngehubo.

I’ndaba zobubele bakhe

Ngoshumayela ngazo.

Ngolalela iZwi lakhe,

Ngihambe ngobuqotho.

Imfuyo yami ewukumkhonza,

Ngoy’sebenzisa njalo.

Imfuyo yam’ ewukumkhonza,

Ngoy’sebenzisa njalo.

(Bheka neHu. 28:9; 80:1.)