Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

INgoma 2

Siyakubonga Jehova

Siyakubonga Jehova

(1 Thesalonika 5:18)

1. S’yak’ bonga Jehova zinsuku zonke,

Ngokukhanya kwakh’ okuyigugu.

Sibonga ngelungelo esinalo,

Ngokusivumela size kuwe.

2. S’yak’ bonga Jehova ngay’ iNdodana,

Eyanqob’ izwe ngokholo lwayo.

S’yak’ bonga nges’ qondiso esinaso;

Usisiza s’khonze ngobuqotho.

3. Sibong’ ilungelo lok’ shumayela

Ngegama lakho nangeqiniso.

Siyazi kuzophela uk’ hlupheka,

UMbuso wakho uyoma njalo.