Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Ingoma 51

Sinamathela KuJehova

Sinamathela KuJehova

(Joshuwa 23:8)

1. UJehov’ uz’bonakalis’ efaneleka.

Kuzo zonk’ izenzo zakh’ unobulungisa.

Konke akushilo kuyenzeka njalo.

Sinamathela kuJehova simkhonze;

Makasigcwalise ngeqiniso lakhe.

2. UJah ubusa ngeqiniso nob’lungisa.

Indawo yakhe ihaqwe yinkazimulo.

Umema abamnene beze kuyena.

Siyonamathela kuJah ophakeme;

Kuyafaneleka ukub’ adunyiswe.

3. Ngisho namazulu awakwaz’ ukumthwala.

Akukho sitha esingamelana naye.

Konk’ ak’thembisile kuyagcwaliseka.

S’namathela kuJah senz’ intando yakhe,

Ukuzinikezela kwethu kujule.