Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

INgoma 97

Phambili, Nina Zikhonzi ZoMbuso!

Phambili, Nina Zikhonzi ZoMbuso!

(2 Thimothewu 4:5)

1. Phambili ek’shumayeleni

Kuyo yonke indawo.

Nibonis’ uthando kubantu,

Nisize abamnene.

Inkonzo yethu iyigugu;

Siyifeza ngenjabulo.

Qhubekani nishumayela;

Nifakaze ngoJehova.

(CHORUS)

Phambili,

shumayelani ngoMbuso ngesibindi.

Phambili,

ngokwethembeka njalo kuNkulunkulu.

2. Izikhonzi ziyaqhubeka

Zibheke emvuzweni.

Silandel’ uKristu eduze

Ngenhliziyo emsulwa.

Izindab’ ezinhle zoMbuso

Kumelwe bazizwe bonke.

UJehov’ usipha amandla;

Masiqunge isibindi!

(CHORUS)

Phambili,

shumayelani ngoMbuso ngesibindi.

Phambili,

ngokwethembeka njalo kuNkulunkulu.

3. Insali nezinye izimvu,

Baqhubeka ndawonye.

Abasha kanye nabadala

Bahamba ngeqiniso.

Kuyilungelo uk’fakaza;

Sikhonza ngokuz’misela.

Masibe qotho kuJehova

Siziphathe ngobumsulwa.

(CHORUS)

Phambili,

shumayelani ngoMbuso ngesibindi.

Phambili,

ngokwethembeka njalo kuNkulunkulu.