Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

INgoma 112

Nkulunkulu Omkhulu, Jehova

Nkulunkulu Omkhulu, Jehova

(Eksodusi 34:6, 7)

1. Nkosi Jehova, ukufanele

Ukunikwa udumo.

Z’lungil’ i’ndlela zakho.

UMbuso wakho ngowokulunga;

UyiNkosi phakade.

2. Uthethelela izono zethu.

Unesihe kulabo

Abathethelelayo.

Jah us’bonisa uthando njalo,

Kukho konk’ okwenzayo.

3. Yonke indalo mayik’dumise;

Mayingcwelis’ igama

Lakho lingadelelwa.

UMbuso wakho osezulwini,

Mawubus’ emhlabeni.