Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

INgoma 10

“Nangu Mina! Thuma Mina”

“Nangu Mina! Thuma Mina”

(Isaya 6:8)

1. Abantu balihlazile, Igama likaJehova.

Abanye bath’ ubuthaka.

Isiwula sith’ “Akekho!”

Uban’ oyohlanz’ iGama?

Ubani oyobatshela?

“Ngila Nkosi!

Thuma mina.

Ngiyoxwayisa abanye.

(CHORUS)

Kuyilungelo kimina Nkos’!

Ngilapha! Thuma mina.”

2. Abantu bath’ uyephuza;

Abamazi uJehova.

Bakhulekel’ izithombe;

Baze bakhonz’ uKhesari.

Uban’ oyobaxwayisa,

Ngempi yeNkos’ yokugcina?

“Ngila Nkosi! Thuma mina.

Ngobaxwayisa nges’bindi.

(CHORUS)

Kuyilungelo kimina Nkos’!

Ngilapha! Thuma mina.”

3. Abamnene bayakhala

Ngenxa yokwanda kwababi.

Ngobuqotho bayafuna

Ukuthola iqiniso.

Uban’ oyobaduduza,

Basizwe bathol’ uk’lunga?

“Ngila Nkosi! Thuma mina.

Ngofundisa abamnene.

(CHORUS)

Kuyilungelo kimina Nkos’!

Ngilapha! Thuma mina.”