Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

INgoma 47

Memezelani Izindaba Ezinhle

Memezelani Izindaba Ezinhle

(IsAmbulo 14:6, 7)

1. Iqiniso loMbuso lalifihliwe.

Iqiniso ngeNzalo ethenjisiwe.

UJah ulembulile ngomusa wakhe.

Ngenxa yesono isint’ esasikuso,

Wasungula uMbuso kaKristu wakhe.

Ngesikhathi sakhe lo Mbuso uzobusa.

Uzonika iNdodan’ umlobokazi,

Umhlambi omncane wabakhethiweyo.

2. Lezi zindaba zazaziwa kudala.

UJah manje usefuna z’menyezelwe.

Izingelosi zakhe nazo z’nengxenye,

Ekusisizen’ ukuba siz’sakaze.

Kuludumo kithi kulezi zinsuku,

Uk’ngcwelisa igama l’kaJah simdumise.

NjengoFakazi bakhe siyafakaza

Ngezindab’ ezinhle zok’phila phakade.