Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

INgoma 14

Konke Kwenziwe Kwaba Kusha

Konke Kwenziwe Kwaba Kusha

(IsAmbulo 21:1-5)

1. Iz’bonakaliso ziyabonisa

Ukuthi uMbuso uyabusa.

Impi ezulwini inqotshiwe,

Intando yeNkosi mayenziwe.

(CHORUS)

Jab’lan’ Ithende leNkosi

Linabantu emhlabeni!

Ngeke kube khona ukukhala,

Ubuhlungu, usizi nokufa;

Ngob’ ith’ iNkos’: ‘Ngenza kube kusha.’

Lokhu kuyokwenzeka.

2. Bonke mababon’ iJerusalema;

Umakoti kaKrist’ ekhazim’la.

Uhlotshiselwe yona iMvana,

UJehova umnik’ ukukhanya.

(CHORUS)

Jab’lan’ Ithende leNkosi

Linabantu emhlabeni!

Ngeke kube khona ukukhala,

Ubuhlungu, usizi nokufa;

Ngob’ ith’ iNkos’: ‘Ngenza kube kusha.’

Lokhu kuyokwenzeka.

3. Lo muzi uyob’ injabulo yezwe.

Amasango awo ngek’ avalwe.

Izizwe zohamba ngenkazim’lo;

Zinceku yibani ukukhanya.

(CHORUS)

Jab’lan’ Ithende leNkosi

Linabantu emhlabeni!

Ngeke kube khona ukukhala,

Ubuhlungu, usizi nokufa;

Ngob’ ith’ iNkos’: ‘Ngenza kube kusha.’

Lokhu kuyokwenzeka.